คอลัมน์ ข่าวสดสตรี : พลังสตรีไทย ร่วมพัฒนาชาติ

เนื่องในวันที่ 1 ส.ค.ของทุกปีเป็นวันสตรีไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรง เป็นประธานในพิธีงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2560” ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคาร ชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้”

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมพระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น จำนวน 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น จำนวน 25 คน จากนั้นทรงจุดเทียนเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2560” ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในปีนี้มีบุคคลมีชื่อเสียงได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น เช่น คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธรักษา เพื่อช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ผศ. อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ คณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ริเริ่มโครงการธารน้ำใจคณะอักษรศาสตร์ เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษานิสิตยากจน รองประธานคณะกรรมการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์ศิลปาชีพพิเศษสี่ภาค และ ผศ.จิราภา งามลักษณ์ ที่ปรึกษา รมว.พม. ผู้สนับสนุนและส่งเสริมบทบาทสตรีไทยในการพัฒนาศักยภาพ

นางคอสหม๊ะ แลแมแน อายุ 53 ปี รองประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.นราธิวาส ผู้ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประเภทจังหวัด กล่าวว่า “รางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ดิฉันทำงานเพื่อสตรีต่อไป รวมถึงทำให้ชาวบ้านในชุมชนเห็นว่าเราตั้งใจทำงานจริง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวบ้านในชุมชนที่อยากเข้ามาทำงานเหมือนเรา ถ้าสตรีรวมกลุ่มกันและมีความสามัคคี จะสร้างพลังในการพัฒนาศักยภาพสตรีได้ดีมากขึ้น”

 

 


ด้าน นางพรรณมหา วุฒิวโรภาส อายุ 75 ปี ประธานกองสตรีคริสเตียนแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย อดีตครูและผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สตรีไทยดีเด่น ประเภทองค์กรสมาชิก กล่าวว่ารางวัลอันมีเกียรตินี้จะทำให้ตนมุมานะทำงานต่อไป เพราะยังมีสิ่งสำคัญอีกหลายประการที่เรายังต้องทำงานเพื่อช่วยเหลือองค์กรสตรีต่างๆ และทำให้องค์กรสตรีมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

 

 

น้องเอฟ น.ส.อริศรา วรรณศิลป์ อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด เยาวสตรีไทยดีเด่น ปี 2560 ประเภทสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย เผยความรู้สึกว่า ถือเป็นเกียรติประวัติที่ดีงามครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตวัยรุ่น ส่วนตัวเป็นคนชอบศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่แล้ว เพราะเป็นสิ่งสวยงามและแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติไทย

“หนูคิดว่าผู้หญิงทำงานทุกอย่างได้เทียบเท่าผู้ชาย ดังเช่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน และทรงงานเคียงคู่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาโดยตลอด พระองค์ยังทรงงานสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ ด้วย การได้รับรางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้หนูทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป” น้องเอฟกล่าวในตอนท้าย