ไอคิวทะลุฟ้า - ผลประกวด NSTIF 2021 โครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์

6 เม.ย. 2564 - 10:57 น.

ผลประกวด NSTIF 2021 – สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศผล การประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (วทน.) ครั้งที่ 1 (NSTIF 2021) ในรูปแบบออนไลน์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การประกวด NSTIF 2021 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นเวทีที่นำเยาวชนจากโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย มาร่วมแข่งขันในเวทีนี้ เพื่อหาทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน Virtual Regeneron ISEF ณ สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 16-21 พ.ค. 2564 เป็นการแข่งขันแบบออนไลน์

ผลการแข่งขัน NSTIF 2021 ครั้งที่ 1 โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล ประกอบด้วย “การสร้างทฤษฎีจากแบบจำลองสำหรับปรากฏการณ์มิราจแบบซูพีเรียร์ และมิราจแบบฟาตามอร์กานา” ทีมจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช, “การระบุ microRNA ตัวควบคุมหลักที่สามารถกระตุ้นเซลล์ผนังมดลูกของมนุษย์ ให้พร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อนมนุษย์ภายนอกร่างกาย ทีมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และ “การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายฤทธิ์ทางชีวภาพของลิแกนด์ในกระบวนการค้นหายามุ่งเป้าของโรคมะเร็งปอดสำหรับโมเลกุลเป้าหมาย EGFR ทีมจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

ด้านการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) แบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย 1.รางวัลชนะเลิศ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ “จิ๋ว แจ๋ว เจาะไวรัส” จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 2.รางวัลชนะเลิศ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ได้แก่ “เครื่องมือช่วยวินิจฉัยความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีจากการตรวจหาพยาธิใบไม้ในตับด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 3.รางวัลชนะเลิศ หัวข้อพิเศษ โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ “สิมิลัน : ระบบประมวลและแสดงข้อมูลผลกระทบทางจิตวิทยาและสุขภาพจิตระดับประชากร โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่” จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และ 4.รางวัลชนะเลิศ หัวข้อพิเศษ โปรแกรม เพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง ได้แก่ “เอสเค สมาร์ท พีเอ็ม” จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ไอคิวทะลุฟ้า - ผลประกวด NSTIF 2021 โครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง