สนุกสุขโซน #เมนูหนูช่วยทำ

17 ก.ค. 2564 - 11:10 น.

คอลัมน์ สดจากเยาวชน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สนุกสุขโซนเมนูหนูช่วยทำ – ในวันที่ “บ้าน” เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่บ้าน เป็นส่วนมาก และต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่เดิมเป็นสถานที่ทำงานหรือห้องเรียนออนไลน์

นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่าโครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดีเห็นความสำคัญในการสร้างกิจวัตรประจำวันที่ช่วยให้ทุกคนในครอบครัวใช้เวลาคุณภาพร่วมกันได้ง่ายๆ พักจากหน้าจอ ฝึกทักษะชีวิต และสร้างพฤติกรรมสุขภาพหมู่ร่วมกัน จึงเดินหน้าสานต่อแคมเปญออนไลน์ #เมนูหนูช่วยทำ

นำเสนอกิจกรรมภาคต่อ ตอน “สนุกสุขโซน” เพราะเด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการเล่นหรือการทำกิจกรรมที่รู้สึกสนุก จึงขอเชิญชวนพ่อแม่และผู้ปกครองร่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุขและสุขภาพดีภายในบ้านด้วยการชวนเด็กๆ มาร่วมเตรียมมื้ออาหารให้สนุกและมีสีสัน ซึ่งจะช่วยฝึกทักษะการคิดจากสมองส่วนหน้าไปพร้อมการปลูกฝังนิสัยการกินที่ดีผ่านไอเดีย 3 โซนกิจกรรมสนุกๆ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจN4HKThailand ได้แก่

โซนที่ 1 โซนนักสำรวจ ฝึกทักษะการสำรวจ ช่างสังเกต ด้วยกิจกรรมให้ค้นหาวัตถุดิบที่มีภายในบ้าน ฝึกการคิดวิเคราะห์ว่าจะนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปทำเมนูอะไร ฝึกไหวพริบในการแก้ปัญหาหากสำรวจไม่พบสิ่งที่ต้องการ ผู้ปกครองยังสามารถสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของวัตถุดิบนั้นๆ หรือสอนอ่านฉลากเพื่อเรียนรู้คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์


โซนที่ 2 โซนครัวหรรษา ฝึกทักษะการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงด้วยการให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในขั้นตอนการเตรียมอาหารจากวัตถุดิบที่มีในบ้าน ที่พิเศษคือเนสท์เล่จะเปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองพูดคุยและสอบถามโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและผู้ชำนาญการพิเศษด้านการทำอาหารเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงบวก การสร้างพฤติกรรมสุขภาพให้เด็กๆ หรือเคล็ดลับเทคนิคการทำอาหารผ่าน Facebook Messenger ของกิจกรรมนี้

โซนที่ 3 โซนคิดส์สร้างสรรค์ ให้เด็กๆ รวมการใช้ทักษะจากโซนที่ 1 และ 2 มาลงมือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองให้สำเร็จ เป็นโอกาสให้แสดงความขอบคุณ ชื่นชมผลงานของกันและกัน และบอกเล่าเรื่องราวความสนุกที่เกิดขึ้นจากมื้ออาหารในครอบครัว จากสิ่งเล็กๆ ในครัวที่ต่อยอดสู่พัฒนาการทางความคิดและโภชนาการที่ดีร่วมกันทั้งบ้าน

อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษ กล่าวถึงประโยชน์ของแคมเปญ “#เมนูหนูช่วยทำ ตอน สนุกสุขโซน” ในแง่การเสริมสร้างพัฒนาการสมองส่วนหน้าที่ช่วยความสามารถในการจัดการกระบวนการคิด วางแผนไปสู่เป้าหมาย ว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมต้นแบบที่ดีที่พ่อแม่และผู้ปกครองสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตสำหรับลูก จะเป็นกุญแจปลดล็อกคุณภาพชีวิตและปลูกฝังเรื่องโภชนาการที่ดีในวันนี้และอนาคต เพราะเป็น การเรียนรู้เชิงขั้นตอนที่สมบูรณ์แบบ ช่วยให้ลูกจัดสรรระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ อีกทั้งยังฝึกการเชื่อมโยงความคิด ทุกกิจกรรมเป็นเหตุและ ผลของกันและกัน เห็นมิติของกาลเวลา ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

อาจารย์รณสิงห์กล่าวต่อว่าเริ่มต้นจากโซนนักสำรวจ ช่วยให้เด็กลับสมอง ใช้ความคิดและวางแผนว่าสำรวจอะไร และจะนำสิ่งที่สำรวจได้ไปใช้ทำอะไรต่อไป เมื่อเข้าถึงโซนครัวหรรษา จะเป็นพื้นที่ที่เด็กสนุกกับการลงมือทำด้วยตนเอง ได้บูรณาการประสาทสัมผัสที่เรียกว่า sensory integrations การใช้ตากับหูประสานการทำงานกับมือ เป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ร่วมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย การได้กลิ่น การลิ้มรส การทำอาหารเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้ประสาทสัมผัสร่วมกันทั้งหมด ได้ และยังช่วยพัฒนาความมั่นใจในการตัดสินใจลงมือทำกับ กิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน

“เมื่อไปถึงโซนสุดท้าย โซนคิดส์สร้างสรรค์ จะเป็นช่วงเวลาที่เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์รังสรรค์เมนูต่างๆ และเห็นผลสำเร็จของชิ้นงาน เห็นภาพรวมของทั้งกระบวนการ ตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบ การลงมือทำ และนำเสนอผลงานสุดท้ายของตัวเองอย่างภาคภูมิใจ นอกจากนี้การเข้าครัวร่วมกันย่อมสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นภายในครอบครัว เป็นกิจกรรมที่พ่อแม่และผู้ปกครองสร้างบทสนทนากับลูกได้เต็มที่ และยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับส่วนผสม ผัก และผลไม้ที่มีประโยชน์เข้าไปในจานโปรดของเด็ก” อาจารย์รณสิงห์กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สนุกสุขโซน #เมนูหนูช่วยทำ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง