การศึกษาเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตในทุกมิติ และเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น แต่ในสังคมไทยยังมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ยังขาดโอกาส ขาดแคลนปัจจัยสำคัญ ในการเข้าถึงระบบการศึกษา ซึ่งเป็นอุปสรรคในการดึงศักยภาพที่แท้จริงของเยาวชนไทย

ในช่วงระยะเวลายี่สิบกว่าปีมีเด็กจำนวนสองพันกว่าชีวิตถูกช่วยเหลือด้วยการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเงียบๆโดยภาคเอกชนที่ลุกขึ้นมาทำงานให้ทุนการศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมที่เติมเต็มทักษะรอบด้านให้เยาวชนที่ได้รับทุน ซึ่งเป็นการทำงานอย่างปิดทองหลังพระมายาวนาน

ในวันนี้สองพันกว่าชีวิตกลายเป็นบุคลากรของประเทศ ที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาค มีอาชีพดูแลครอบครัวและยังทำประโยชน์แก่ประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการเป็นผู้นำทำประโยชน์ การทำอาชีพที่ช่วยเหลือสังคม การตอบแทนสังคมด้วยการเสียสละและส่งต่อประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา ต้้งแต่แพทย์ชายขอบจนถึงเกษตรกรยุคใหม่

‘โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด’ คือผู้ที่ลุกขึ้นมาทำงานด้านการศึกษา ที่เดินหน้ามอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำแนวคิด ‘สร้างคน สร้างนิเวศการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด’ ซึ่งภายในงาน ‘22 ปี โครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า ส่งต่อแนวคิด สร้างคน สร้างนิเวศการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด’ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา เสียงที่จะสะท้อนความสำเร็จของโครงการฯ ได้ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นเสียงของเหล่าผลผลิตนักเรียนทุน ผู้ที่เคยได้รับโอกาสครั้งสำคัญจนจบการศึกษา และได้กลับไปพัฒนาชุมชนและบ้านเกิดของตนเอง จึงกลายเป็นที่มาของเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ โอกาสการศึกษา จุดเปลี่ยนชีวิต โดยมีศิษย์เก่าผู้เคยได้รับทุนนี้มาร่วมพูดคุย ได้แก่ นายอนุสรณ์ บุญมี ประธานวิสาหกิจ จังหวัดสุโขทัย และผู้ใหญ่บ้าน, สพ.ญ.คัทลียา ต๊ะต่อม สัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์เศรษฐกิจ พร้อมด้วย นายรัตฤทธิ์ ประสมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ Software Engineer บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

นายอนุสรณ์ บุญมี ได้เล่าประสบการณ์การได้รับทุนว่า เดิมทีครอบครัวยากจน เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัดสินใจว่าจะไม่ศึกษาต่อ ทว่าได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่จากกรุงไทยการไฟฟ้า ในการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้จากเด็กที่ไม่มีต้นทุน ได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิด ดูแลชุมชนกว่า 320 ครัวเรือน ผลักดันให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ผ่านการทำเกษตรอินทรีย์

“สิ่งที่กรุงไทยการไฟฟ้าลงทุนกับเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง โดยไม่ได้เอาการเรียนเก่งมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินมอบทุน โอกาสในวันนั้น ทำให้เด็กที่ยากจนคนนี้ มีความรู้และสามารถกลับไปพัฒนาชุมชนตนเองได้”

สพ.ญ.คัทลียา ต๊ะต่อม เผยความรู้สึกที่ได้รับทุนจากกรุงไทยการไฟฟ้าว่า เดิมทีเกิดในครอบครัวที่มีอาชีพรับจ้างและค้าขายในจังหวัดแพร่ โดยรู้จักโครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า จากการแนะนำของคุณครูซึ่งเป็นอดีตนักเรียนทุน ที่ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดหลังจากได้รับโอกาส ช่วงเวลานั้นเองทำให้เห็นถึงโอกาสและความหวัง จึงเริ่มเขียนเรียงความเล่าประวัติพื้นเพของครอบครัวพร้อมสอบสัมภาษณ์อย่างตั้งใจ ซึ่งหลังจากประกาศผลได้เป็น 1 ใน 5 ของผู้ได้รับทุน ตนรู้สึกดีใจมากๆ เพราะทำให้เห็นโอกาสทางการเรียนรู้ที่ไปได้ไกลมากขึ้น

“ทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับแคทตั้งแต่ชั้น ม.1 จนถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งเป้าหมายชีวิตในตอนนี้ คือ พัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรคุณภาพ เพราะบทบาทหน้าที่ของเราสามารถใช้ความรู้เพื่อถ่ายทอด ส่งต่อ และสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมส่งแรงกระเพื่อมที่ทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น”

ด้าน นายรัตฤทธิ์ ประสมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ Software Engineer บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด ได้ฝากถึงน้องๆ ที่กำลังมองหาโอกาสทางการศึกษาว่า ตนเชื่อว่า การศึกษาที่แท้จริง คือ การพัฒนาชีวิตตนเองให้ดีขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่สามารถศึกษาได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ต หรือการใช้ชีวิตประจำวัน ฯลฯ และตนอยากเป็นหนึ่งในกำลังใจให้คนอื่นๆ ที่อยากศึกษา ได้พัฒนาตนเองเช่นกัน

“อยากขอบคุณ คุณแม่สงวนศรี คุณพ่อศุภชัย รวมถึงพี่โครงการฯ ทุกคนที่ได้มอบโอกาสนี้ให้ผม ไม่ใช่แค่โอกาสการศึกษา แต่มันคือโอกาสการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น เราก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไง นอกจากการเป็นคนดีของสังคม และเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นต่อไป”

เรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลผลิตนับพันที่ โครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า ได้ผลิตบุคลากรคุณภาพคืนกลับไปพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความต่อเนื่องด้านการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ‘สร้างคน สร้างนิเวศการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด’

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน