เพื่อตอกย้ำแนวคิดการเชื่อมโยงความสุข สานต่อถึงชุมชนและสังคมไทย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำทีมจิตอาสา Blue Volunteers ซึ่งเป็นผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสานต่อโครงการ “Boutique Charity…รักนี้เพื่อน้อง” ส่งมอบความสุข จุดประกายฝัน และส่งเสริมการสร้างโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็กและเยาวชนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ณ ชุมชนโดยรอบสนามบิน 4 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ สุโขทัย ตราด และสมุย

สดจากเยาวชน - จุดประกายฝัน รักนี้เพื่อน้อง

อาริญา

นางอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัทและประธานคณะทำงานส่วนรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าเพื่อตอกย้ำแนวคิด “Connect Your Happiness” ที่มุ่งเชื่อมโยงความสุขไปถึงชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน บริษัทจึงเดินหน้าโครงการ “Boutique Charity…รักนี้เพื่อน้อง”

สดจากเยาวชน - จุดประกายฝัน รักนี้เพื่อน้อง

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพและเป็นพลังสำคัญสู่การพัฒนาประเทศ จึงเป็นที่มาของการร่วมส่งมอบประสบการณ์ความสุขไปพร้อมกับการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางปัญญาด้านต่างๆ โดยมีกลุ่มพนักงานจิตอาสา Blue Volunteers มาร่วมสร้างเสียงหัวเราะ และคณะครูผู้เชี่ยวชาญร่วมจัดอบรมความรู้เฉพาะด้านการบินให้เด็กๆ

สดจากเยาวชน - จุดประกายฝัน รักนี้เพื่อน้อง

“โครงการ Boutique Charity…รักนี้เพื่อน้อง เป็นหนึ่งในโครงการด้านสังคมที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อส่งมอบความบันเทิงผ่านกิจกรรมสันทนาการ การเรียนรู้ผ่านเกม อาทิ ซุ้มเกมฝึกสมองประลองปัญญา ซุ้มกิจกรรมสอยดาว รวมถึงการมอบของขวัญและทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ชุมชนรอบบริเวณสนามบิน 4 แห่ง ประกอบด้วย สนามบินสุวรรณภูมิ-โรงเรียนเทวะคลองตรง, สุโขทัย-องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง, ตราด-องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมและวัดท่าโสม และสมุย-โรงเรียนบ้านปลายแหลม โรงเรียนบ้านบางรักษ์ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม และเทศบาลนครเกาะสมุย”

สดจากเยาวชน - จุดประกายฝัน รักนี้เพื่อน้อง

พร้อมกันนี้ยังมีไฮไลต์กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ “นักบินน้อย ซู่โข๋ทัย ครั้งที่ 2” ณ สนามบินสุโขทัย เปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะให้เด็กอายุ 7-12 ปี เข้าชมเครื่องบินของโรงเรียนการบิน Bangkokair Aviation Training Center-BATC ณ ลานจอดเครื่องบิน รับฟังความรู้เกี่ยวกับสนามบินและเครื่องบินจากครูฝึกโรงเรียนการบินก่อนถ่ายภาพเป็นที่ระลึก อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าชมสวนสัตว์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน