“คิง เพาเวอร์” เอาใจนักท่องเที่ยว ส่งมอบสุขา สุขใจ แห่งที่สี่ จังหวัดหนองคาย

8 มี.ค. 2562 - 10:04 น.

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ตอกย้ำความมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องด้วยโครงการ ‘คิง เพาเวอร์ ไทย
เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขาสุขใจ’
ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่ต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว พร้อมกับยกระดับคุณภาพสาธารณูปโภค และสร้างมาตรฐานด้านความสะอาดของห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศให้ทัดเทียมระดับสากล ล่าสุดได้จัดพิธีส่งมอบสุขา สุขใจ เป็นแห่งที่สี่ ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงเป็น
จุดหมายปลายทางที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งมีเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2562 คาดว่า
จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 41 ล้านคน ประกอบกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อเพิ่มการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ การมีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่ดี
หมายถึงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือนให้ได้รับความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ

พ่อเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ กล่าวอย่างยินดีว่า ที่วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)
เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญ ของจังหวัด มีหลวงพ่อพระใสที่มีผู้นับถือและเคารพสักการะกันมากมายประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ การที่วัดแห่งนี้มีห้องน้ำที่สะอาดและสะดวกสบายได้มาตรฐานสากลย่อมเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกประทับใจ และสร้างความสุขให้แก่นักท่องเที่ยว เชื่อว่า สุขา สุขใจ จะช่วยสร้างประโยชน์ ช่วยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกลับมาเยือนเมืองหนองคายอีก

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
กล่าวทิ้งท้ายว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยให้ชุมชน
เป็นผู้ดูแลนั้น สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่พร้อมจะส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของไทย ดังเช่นการสนับสนุนสร้างห้องน้ำในแหล่งชุมชน เพื่อสะท้อนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ได้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน


“เป็นที่มาของความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในโครงการ ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขาสุขใจ’ โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้างห้องน้ำในรูปแบบสากล ‘Universal Design’ สำหรับทั้งชายและหญิง นอกจากนี้ยังออกแบบให้มี
ทางลาด ส่วนประตูก็เป็นแบบบานเลื่อนเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคนชรารวมถึงผู้พิการอีกด้วย
กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์เชื่อมั่นว่า ‘สุขา สุขใจ’ จะเป็นห้องน้ำชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออำนวย
ความสะดวก และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนคนในชุมชนได้อย่างดี”

#KingpowerThaipowerพลังคนไทย
#WeBelievelInThaiPower
#เชื่อในพลังคนไทย
#พลังคนไทยสุขาสุขใจ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ “คิง เพาเวอร์” เอาใจนักท่องเที่ยว ส่งมอบสุขา สุขใจ แห่งที่สี่ จังหวัดหนองคาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง