ซีพี ออลล์ สานฝัน “กวีรุ่นเยาว์” จัดค่าย “บันไดกวี” สืบสานงานประพันธ์ แก่ครู-นักเรียน ทั่วประเทศ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จัดกิจกรรมค่าย “ค่ายบันไดกวี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว จัดขึ้นทั้งสำหรับครูและนักเรียนที่สนใจด้านการประพันธ์ ปีนี้มีครูกว่า 23 คน และนักเรียนอีกกว่า 42 คน ให้ความรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ชมัยภร แสงกระจ่าง และผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านกวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสเยาวชนไทยเข้าใจรูปแบบ ฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทยมีความสามารถในการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์

ติดตามได้จากรายงานชุดนี้ 

บทความก่อนหน้านี้“สมุทรปราการ” อดีตเมืองหน้าด่าน สู่ศูนย์กลางเมืองเศรษฐกิจ
บทความถัดไปตบตาเจ้าหน้าที่ ซุก บุหรี่เถื่อน กว่า 80 ลัง ขนลงใต้ ค่าจ้างคุ้มให้เสี่ยง ทำมา 5 ครั้ง