Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 2 มิ.ย. 2563

บิ๊กป้อม หนุนทำแผนอนุรักษ์เมืองเก่า ระยอง-สุรินทร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

21 พ.ย. 2562 - 12:16 น.

บิ๊กป้อม หนุนทำแผนอนุรักษ์เมืองเก่า ระยอง-สุรินทร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

บิ๊กป้อม / เมื่อวันที่ 21 พ.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 3-2562 โดยมีดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว และเกิดความปลอดภัยในการสัญจร โดยมอบให้กรุงเทพมหานคร พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดรูปแบบโครงการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกลมกลืนในพื้นที่ เช่น การเชื่อมต่ออุโมงค์ทางเดินลอดถนน ตำแหน่งทางขึ้น-ลง และการออกแบบใช้ประโยชน์ในลักษณะอารยสถาปัตย์ เพื่อทุกคนในสังคม สามารถมาใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

นอกจากนี้ยังได้หารือการปรับปรุงพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง และสวนนาคราภิรมย์ โดยมุ่งหมายให้อาคารและที่ดินตลอดสองฝั่งถนนราชดำเนินกลางได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสวยงาม มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและเป็นที่ท่องเที่ยว โดยเบื้องต้นจะดำเนินการปรับปรุงภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร เป็นต้นแบบ 2 อาคาร (อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และอาคารเทเวศประกันภัย)

ส่วนพื้นที่บริเวณสวนนาคราภิรมย์ มีแนวคิดให้เกิดการใช้ประโยชน์แบบผสมผสาน เชื่อมโยงกับพื้นที่ตลาดท่าเตียน ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และนักท่องเที่ยว โดยมอบให้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นำแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สำคัญไปปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ที่ประชุมยังได้พิจารณาการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า : เมืองเก่าระยองครอบคลุมอาณาบริเวณพื้นที่ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำระยอง สองฟากถนนยมจินดา และถนนชุมพล (บางส่วน) อาคารโบราณ สถานที่สำคัญ เข่น อาคารพักอาศัยและร้านค้าในย่านถนนบมจินดา มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น คือ กลุ่มอาคารชิโนโปรตุกีส และกลุ่มแถวอาคารแถวไม้สองชั้น ตึกแถวโบราณ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเมืองที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
และเมืองเก่าสุรินทร์ ครอบคลุมอาณาบริเวณพื้นที่กำแพงเมืองเก่าและคูเมืองสุรินทร์ชั้นนอก ชุมชนและย่านการค้าบริเวณหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ อาคารสำคัญในพื้นที่เมืองเก่า

เช่น บ้านพักอาศัย 2 ชั้น แบบบ้านไม้ดั้งเดิม เรือนแถวไม้ชั้นเดียว และ 2 ชั้น อาคารแถวคอนกรีตเสริมเหล็ก ในยุคสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญให้กับหน่วยงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เมืองเก่า สามารถนำไปขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่เพื่อดำรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไป โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน เมืองเก่าลำพูน และเมืองเก่าราชบุรี ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่และเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ บิ๊กป้อม หนุนทำแผนอนุรักษ์เมืองเก่า ระยอง-สุรินทร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง