ซีพี ออลล์ มอบสิ่งของช่วยเหลือสถานสงเคราะห์ 6 แห่ง

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น นำโดย นายสกล เตชะสถาพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จัดกิจกรรมมอบทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเยาวชนและผู้พิการ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท, สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี (ชาย), สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี (หญิง), สถานสงเคราะห์บ้านนนทภูมิ, สถานสงเคราะห์บ้านเฟื่องฟ้า และสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ติดตามได้จากรายงานชุดนี้

บทความก่อนหน้านี้เดินมองเมือง แวะดูมรดกประวัติศาสตร์ เก็บภาพรอบเกาะรัตนโกสินทร์
บทความถัดไปอีกแล้ว! รถตู้อัดก๊อปปี้ ท้าย 18 ล้อ โชเฟอร์ดับคาซาก นศ.ร้องลั่นรถเจ็บ 6 ราย