Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 23 ม.ค. 2564

บิ๊กป้อม ห่วงความเดือดร้อนสมัชชาคนจน เร่งทุกหน่วยงานรัฐช่วยแก้ปัญหา

8 ม.ค. 2563 - 12:24 น.

บิ๊กป้อม ห่วงความเดือดร้อนสมัชชาคนจน เร่งทุกหน่วยงานรัฐช่วยแก้ปัญหา

บิ๊กป้อม / วันที่ 8 ม.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เป็นรองประธานกรรมการ ม.ร.ว.จตุมงคล โสภณกุล รมว.แรงงาน และมีรัฐมนตรีว่าการ กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง11 กระทรวง และตัวแทนสมัชชาคนจนร่วมเป็นกรรมการด้วย

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งฯ มอบหมายให้ตนเป็นประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยได้มอบนโยบายให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงติดตามการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างบูรณาการร่วมกัน และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วย การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนในวันนี้ ซึ่งมีตัวแทนสมัชชาคนจนเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐกับภาคประชาชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดความรวดเร็ว เป็นธรรม ตรงตามเป้าหมายความต้องการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมเป็นสำคัญ

ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาของสมัชชาคนจน อาทิ กรณีประชาชานได้รับผลกระทบ จากการสร้างเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ เช่น ฝายราศีไศล ฝายหัวนา จ.ศรีสะเกษ เขื่อนโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ เขื่อนแก่งเสือเต้น จ.แพร่ เขื่อนแก่งท่าแซะ จ.ชุมพร เขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

กรณีแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ราคามะพร้าวตกต่ำ ปัญหาเวนคืนที่ดิน จ.นครพนม โครงการอุตสาหกรรม บางสะพาน และการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์ และที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ การแก้ปัญหากรณี นายจ้างเลิกจ้างแรงงาน รวมทั้งการพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายของสมัชชาคนจน จำนวน 9 กลุ่มข้อเสนอ 30 ข้อ อาทิ นโยบายด้านการจัดการน้ำและการสร้างเขื่อน ด้านระบบสวัสดิการของรัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านแรงงาน ด้านที่ดิน ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตร และด้านการพัฒนาโครงการของรัฐ

นอกจากนี้ยังรับทราบการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกสมัชชาคนจนที่อยู่อาศันในที่ทำกินของรัฐตามบันทึกึวามเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับสศจ.

พล.อ.ประวิตรยังมีข้อสั่งการในที่ประชุม กรณีการประชุมคณะอนุกรรมการ จัดหาที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ เมื่อคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแล้ว ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ โดยเร็วเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่อไป

กรณีขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนท่าแซะ จังหวัดชุมพร และโครงการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่ มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดการพิจารณาดำเนินการ และให้รายงานผลความก้าวหน้าให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง

กรณีการขอออกโฉนดที่ดินในเขตที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขต หวงห้ามที่ดิน อำเภอปากน้ำโพ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2479 มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดการพิจารณา ดำเนินการ และให้รายงานผลความก้าวหน้าให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ บิ๊กป้อม ห่วงความเดือดร้อนสมัชชาคนจน เร่งทุกหน่วยงานรัฐช่วยแก้ปัญหา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง