บิ๊กป้อม ถกคณะกรรมการประมงแห่งชาติ ป้องกันทำประมงผิดกม.ตามหลักสากล

บิ๊กป้อม ถกคณะกรรมการประมงแห่งชาติ ป้องกันทำประมงผิดกม.ตามหลักสากล

บิ๊กป้อม / วันที่ 8 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2563 โดยมีประเด็นเพื่อทราบและพิจารณา 3 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่

1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563
2. ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเดิม จำนวน 5 คำสั่ง
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการประมงของประเทศมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจจำนวน 2 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบ และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมง และแรงงานในภาคประมง 2) คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมง

พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ. ผู้ช่วยผบ.ตร. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ แก้ไขปัญหาการทำประมง และแรงงานในภาคประมง เปิดเผยว่า คณะกรรมการดังกล่าว ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการทำปรมงผิดกฎหมาย ขณะที่ปัจจุบัน การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายว่าด้วยแรงงานในภาคประมงมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงควรมีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบ และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมง และแรงงานในภาคประมง จะมีอำนาจหน้าที่หลัก ได้แก่ การกำหนดแผนการดำเนินการ อำนวยการ

การดำเนินการสืบสวนจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และแรงงานในภาคประมง การกำหนดแนวทาง สั่งการและตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย การวางระเบียบกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย

บทความก่อนหน้านี้แสบสันต์! “วิ่งไล่ลุง” บุกกองทัพบก เย้ย “บิ๊กแดง” ท้าวิ่งไล่ตัวถ่วงความเจริญชาติ
บทความถัดไปปกป้องคนที่คุณรักจาก PM 2.5 มอบหน้ากากกันฝุ่นเป็นของขวัญ