Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 12 ส.ค. 2563

บิ๊กป้อม หนุนแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

15 ม.ค. 2563 - 12:35 น.

บิ๊กป้อม หนุนแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

บิ๊กป้อม / วันที่ 15 ม.ค. ที่ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563 โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

พล.อ.ประวิตร กล่าวยินดีต่อนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ.2562-2566 ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุด 154 เสียง จาก 170 เสียง และกล่าวสนับสนุนการนำเสนอพื้นที่ กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก เนื่องจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นเป็นกลไกหนึ่งในการดำเนินการ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

นายวราวุธ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกรนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) เอกสารเพิ่มเติมการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกแล้ว มีมติให้นำเสนอเอกสารดังกล่าวต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเพื่อพิจารณานั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารดังกล่าวและมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ 31 ม.ค. เพื่อให้ทันต่อการนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 44 ในช่วงเดือนมิ.ย.–ก.ค. ทั้งนี้หากพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กุยบุรีเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่น้ำภาชี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก จะนับเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่ 6 ของราชอาณาจักรไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งที่ 3 ของราชอาณาจักรไทย

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย.2562 ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และการรายงานผลการดำเนินงานในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการนำเสนอเเหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จำนวน 2 แหล่ง คือ 1.เมืองโบราณศรีเทพ และ 2.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการจัดทำเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำเสนอว่า คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม พิจารณาให้ส่งกลับเอกสารให้จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการปรับปรุงเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้อง และเห็นชอบต่อแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำรงตำแหน่งกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ.2562-2566

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม หรือแหล่งมรดกทางธรรมชาติ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ความรัก และความหวงแหน ต่อแหล่งมรดกของท้องถิ่นนั้น ๆ แล้ว ยังทำให้ต่างชาติรู้จักและสนใจแหล่งท่องเที่ยวของไทยในฐานะที่เป็นมรดกโลกเพิ่มมากขึ้น เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบแหล่งมรดกโลกและพื้นที่ต่อเนื่องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว และการจ้างงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นการช่วยสร้างพันธมิตรและเครือข่ายเพื่อการปกป้อง คุ้มครอง และดูแลแหล่งร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้คงอยู่สืบไปและส่งต่อให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ บิ๊กป้อม หนุนแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง