Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 28 ก.พ. 2563

ตามไปดู ค่ายยอดกล้า ปี 63 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

7 ก.พ. 2563 - 17:46 น.

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม หรือค่ายยอดกล้า ปี 2563 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเยาวชน ด้วยปณิธานของซีพี ออลล์ ที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

ติดตามได้จากรายงานชุดนี้

https://youtu.be/wPOXpmQP3Lg


ภาพที่อัลบั้มภาพ ตามไปดู ค่ายยอดกล้า ปี 63 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง