Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 5 เม.ย. 2563

บิ๊กป้อม กำชับ ยกระดับคุณภาพชีวิต แรงงานนอกระบบ สร้างความเสมอภาคทางสังคม

19 มี.ค. 2563 - 12:15 น.

บิ๊กป้อม กำชับ ยกระดับคุณภาพชีวิต แรงงานนอกระบบ สร้างความเสมอภาคทางสังคม

วันที่ 19 มี.ค. ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ (คนช.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.กระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ (คนช.) ในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ สถานการณ์ด้านแรงงานนอกระบบ รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ภายใต้แผนบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

สำหรับเรื่องสำคัญที่ได้ร่วมกันพิจารณาในวันนี้ คือการให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 และการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประสานและขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า แรงงานนอกระบบถือเป็นกำลังแรงงานประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นผู้มีงานทำ ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ต้องทำงานหนัก รวมทั้งต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานที่ต่ำ การมีงานทำที่ไม่ต่อเนื่อง ขาดหลักประกันทางสังคม ไม่มีความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน

ดังนั้น สิ่งที่ท้าทายรัฐบาลอยู่ในวันนี้ คือ การหาวิธีแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการกับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีจำนวนมาก ให้มีอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนให้มีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้เห็นชอบร่วมกันต่อไป


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ บิ๊กป้อม กำชับ ยกระดับคุณภาพชีวิต แรงงานนอกระบบ สร้างความเสมอภาคทางสังคม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง