Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 5 เม.ย. 2563

นายก อบจ.โคราช ออกมาตรการเร่งด่วน "บิ๊กคลีนนิ่งเดย์" 6 จุด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

24 มี.ค. 2563 - 21:18 น.

นายก อบจ.โคราช ออกมาตรการเร่งด่วน

"บิ๊กคลีนนิ่งเดย์" 6 จุด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 - เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ออกมาตรการเร่งด่วน "บิ๊กคลีนนิ่งเดย์"

ฉีดล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ ในสังกัดยึดถือข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเคร่งครัด

ในส่วนของการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 นั้น ได้ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 6 จุด ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ประกอบด้วย 1. สำนักงาน อบจ.นครราชสีมา 2. สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดสุทธจินดา ) 3. ตึกมิราเคิล ออฟไลฟ์ ( ตรงข้ามลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี )

4. สำนักการช่าง (ต.มะเริง ) 5. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง และ 6. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ซึ่งทั้ง 6 จุด นี้จะดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

นอกจากนี้ นายก อบจ.นครราชสีมา ยังได้มีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “โควิด -19" ทั้ง 6 จุด โดยจัดให้มีจุดคัดกรอง เข้า ออก สำนักงานให้มีประตูเข้าออกทางเดียว คือบริเวณด้านหน้าสำนักงาน อบจ.นครราชสีมา เพื่อทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามาภายในสำนักงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน ไม่อนุญาตให้เข้าสำนักงาน

เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "โควิด-19" ให้ผู้ที่เข้าออก ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ที่จัดเตรียมไว้ให้ กำชับให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันตนเอง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาติดต่อราชการติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ นายก อบจ.โคราช ออกมาตรการเร่งด่วน "บิ๊กคลีนนิ่งเดย์" 6 จุด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19
ข่าวที่เกี่ยวข้อง