หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม ประจำปี2563

4 ส.ค. 2563 - 15:33 น.

วันที่ 4 ส.ค. พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดเผยว่า สภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้ ทุกประเทศทั่วโลกได้ประสบกับภัยทางธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นไม่ว่าในรูปแบบใด หน่วยงานทางราชการ ทหาร ตำรวจ หรือ หน่วยงานประชาสังคม จะต้องเร่งให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย และการปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือเหตุดังกล่าว จะต้องมีมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ดังนั้น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม ซึ่งเป็นการบูรณาการทรัพยากร และองค์ความรู้ในการฝึกแต่ละระดับ โดยมีผู้ร่วมการฝึกจากภาคทหาร ตำรวจ ภาคพลเรือน และภาคประชาสังคม ภายใต้แผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2563 ณ พื้นที่ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึก เพื่อเป็นการทดสอบ การใช้ขีดความสามารถทางทหาร และพลเรือน ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ อีกทั้งเพื่อเป็นทดสอบการควบคุมบังคับบัญชา ของศูนย์บรรเทา สาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาคส่วนหน้า และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกร่วมผสมหรือการฝึกในระดับนานาชาติ เช่น การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2021 ในด้านการช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และการฝึกร่วมผสม ไทย-มาเลเซีย เป็นต้น

อีกทั้งเป็นการบูรณาการความเข้าใจในภารกิจ และบทบาทของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉินของประเทศ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการและตอบโต้ภัยพิบัติ พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ และขยายความเชื่อมโยงเครือข่ายการประสานงาน ระหว่างผู้บริหาร ผู้นำองค์กร หรือผู้แทนหน่วยงานในด้านการบริหารจัดการและตอบโต้ภัยพิบัติ

ผู้เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ มีจำนวน 311 คน ประกอบด้วยกำลังพลจากฝ่ายทหารหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ดังนี้

สำนักงานสนับสนุน นทพ. จำนวน 12 คน

สำนักงานพัฒนาภาค 1 นทพ. จำนวน 46 คน

สำนักงานพัฒนาภาค 2 นทพ. จำนวน 10 คน

สำนักงานพัฒนาภาค 3 นทพ. จำนวน 10 คน


สำนักงานพัฒนาภาค 4 นทพ. จำนวน 10 คน

สำนักงานพัฒนาภาค 5 นทพ. จำนวน 10 คน

ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย นทพ. จำนวน 75 คน

มูลนิธิร่วมกตัญญู จำนวน 15 คน

มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา (ฮุก31) จำนวน 15 คน

มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จำนวน 9 คน

สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ จำนวน 15 คน

ทีมจักรยานกู้ภัย จำนวน 5 คน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด จำนวน 9 คน

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 6 คน

บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด จำนวน 4 คน

จิตอาสา จำนวน 10 คน

และผู้เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง ด้านการจัดการภัยพิบัติ จำนวน 50 คน

การฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม ครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ต่อไป

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม ประจำปี2563
ข่าวที่เกี่ยวข้อง