ผบ.ตร. นำ ขรก.ตำรวจ ประกอบพิธี "วันตำรวจ" ประจำปี 2564 ย้ำภารกิจผู้พิทักษ์สันติราษฏร์

17 ต.ค. 2564 - 23:36 น.

ผบ.ตร. นำ ขรก.ตำรวจ ประกอบพิธี “วันตำรวจ” ประจำปี 2564 ย้ำภารกิจผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ ขอให้ภูมิใจกับเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 64 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช เลขานุการตำรวจแห่งชาติ เป็นตัวแทน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีพระภูมิเจ้าที่ พระนารายณ์ พระนิรันตราย สักการะรูปจำลอง พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์

ต่อมา พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วยนายกสมาคมตำรวจ วางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 พร้อมเป็นประธานพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ กับข้าราชการตำรวจผู้วายชนม์จากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ผู้บัญชาการตำรวจ, ผู้บังคับการ, ข้าราชการตำรวจ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมในพิธีฯอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2405 มีชื่อเรียกว่ากองโปลิศ ต่อมามีการปรับปรุงโครงสร้างเรื่อยมา กระทั่งวันที่ 13 ต.ค. 2458 มีการประกาศรวมกรมพลตระเวนกับตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมตำรวจ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงถือเอาวันที่ 13 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธี วันตำรวจ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ต.ค. พ.ศ.2492

กระทั่งเมื่อปี 2560 มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันตำรวจไทย ให้เป็นวันที่ 17 ต.ค. ซึ่งเป็นวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17 ต.ค. พ.ศ. 2541 เนื่องจากวันที่ 13 ต.ค. ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเทิดทูนพระองค์

ในขณะเดียวกัน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มีสารเนื่องในวันตำรวจ ถึงข้าราชการตำรวจมีใจความว่า “เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รัก เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง กระผมขอส่งความปรารถนาดีมายังเพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัวทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา นับเป็นหนึ่งปีที่พวกเราต้องเผชิญกับการแก้ไขวิกฤติของชาติร่วมกันในหลายประการ”

“ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติจากโรคระบาด จากความแตกต่างทางความคิดของคนในชาติ หรือวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างไรก็ตาม วิกฤติเหล่านี้ก็เป็นโอกาสให้เราได้สำรวจตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงตัวเองในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสมความมุ่งหมายของทางราชการ”

“ภารกิจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ คือ การพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
การรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ การระงับทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตลอดจนการให้บริการต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่พวกเราพึงต้องระลึกไว้อยู่ตลอดเวลาว่าเป็นภาระหน้าที่อันทรงเกียรติ และจงภูมิใจกับเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้”

“ขอขอบคุณในสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ความทุ่มเท ความเสียสละ รวมทั้งความร่วมมือร่วมใจของพวกท่านทั้งหลาย ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณสมาชิก
ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่อยู่เคียงข้างร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นขวัญกำลังใจให้พวกเราได้สานต่ออุดมการณ์ของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไปด้วยกัน”

“ในโอกาสอันสำคัญนี้ กระผมขอกราบอาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้พี่น้องข้าราชการตำรวจและครอบครัวทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ สมบูรณ์แข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา ร่วมกันตลอดไป”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ผบ.ตร. นำ ขรก.ตำรวจ ประกอบพิธี "วันตำรวจ" ประจำปี 2564 ย้ำภารกิจผู้พิทักษ์สันติราษฏร์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง