นักกายภาพบำบัดหญิง คนเดียวของ รพ.ตำรวจ รับรางวัลผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อการสาธารณสุขประจำปี 2565

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่24มิ.ย 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (ก้าวผ่านโควิด ส่งเสริมการใช้ชีวิตสุขภาพดี Healthy Active Living Beyound COVID) ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

โดยได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565 Princess Health Award 2022 โดยได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแด่บุคคลและองค์กรที่มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีมาตรฐาน และเอื้อต่อการมีสุขภาพดี และเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานเชิงประจักษ์ส่งผลและพัฒนาคุณภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานและบุคคลทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565 กรมอนามัยได้จึงขอมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่พ.ต.ท.หญิงอรอนงค์ อุทัย นักกายภาพบำบัด (สบ.3) รพ.ตำรวจ

เป็นผู้มีผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อการสาธารณสุขประจำปี 2565 โดยมีพ.ต.อ. ธรรมโรจน์ ปุญญโชติ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และพ.ต.อ.กิตติ ทะประสพ หัวหน้ากายภาพบำบัด รพ.ตำรวจ ร่วมแสดงความยินดี

ทางด้านพ.ต.ท. หญิงอรอนงค์ อุทัย เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างสูงสุดในชีวิตที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทุกครั้งที่ลงพื้นที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารักษากายภาพที่โรงพยาบาลได้ ในการลงพื้นที่แต่ละครั้งเรามีความสุขในการทำงาน ดีใจที่เห็นผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และขอบคุณทุก ๆ ท่านที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงทำให้ผลงานของดิฉันได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน