นางสาวนลินภัสร์ จิรโรจน์กุลภูดิท น้องเชลซี ชั้น ม.5 อายุ 18 ปี นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (วมว) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ บอกเล่าว่า

การได้เป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทย ได้รับทุนเต็มจำนวนร่วมศึกษาดูงานโครงการวิจัยแสงซินโครตรอน ฟิสิกส์ นิวเคลียร์ ที่ CERN หรือ ‘องค์การเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป’ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นความใฝ่ฝัน และเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตตัวเองและครอบครัว เท่าที่นักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งจะได้รับ ภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้สำรวจอุโมงค์เครื่องเร่งอนุภาคที่มีขนาดใหญ่และทรงพลังที่สุดในโลก อุโมงค์ใต้ดินลึกลงไป100 เมตร เป็นวงกลมที่มีความยาว 27 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

ตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้เจอนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ระดับ Top ของโลก เครื่องเร่งอนุภาค คือ เครื่องมือที่เร่งให้อนุภาคมีความเร็วและมีพลังงานสูงซึ่งถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมาย เช่น จำลองและศึกษาการเกิดขึ้นของจักรวาล เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบพื้นฐานของสสารและธรรมชาติของเอกภพ ผลักดันขอบเขตความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาล ถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่สุดชิ้นหนึ่งที่มีบนโลกของเรา

และทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์, ด้านการแพทย์, ความถี่เอกซ์เรย์ , รังสีเอ็กซ์รักษาโรคมะเร็ง
มีการสร้างแผนที่ 3 มิติเครือข่ายเซลล์ประสาทสมองของมนุษย์เป็นครั้งแรกของโลกเป็นฐานข้อมูลและกุญแจสำคัญ ในการหาแนวทางรักษาโรคทางประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์, โรคออทิสติก, โรคซึมเศร้า

เมื่อนักวิจัยไทยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพทางชีวการแพทย์ จากสถาบันฟิสิกส์ ไต้หวัน วิจัยแสงซินโครตรอน สร้างแผนที่สมองมนุษย์ 3 มิติ ให้รายละเอียดเส้นทางเชื่อมต่อภายในสมอง ที่ชัดเจนมากกว่าภาพถ่าย MRI เทคโนโลยีนี้เรียกว่า Synchrotron X-ray Microtomographyและมีประโยชน์ทางด้านเกษตร เภสัชกรรม,อุตสาหกรรมอีกมากมาย

ดิฉันมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในสาขาแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ ดิฉันมีประสบการณ์ในการรักษาโดยใช้เครื่อง X-ray และ CT scans ตลอดเวลาที่เป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอลเยาวชนตัวแทนประจำภาคใต้ ทีมลูกรักคิกออฟ จังหวัดสงขลา ภาคใต้การดูแลของโค้ช อดีตนักกีฬาบาสเก็ตบอลทีมชาติไทย สมถวิล เจียมสวัสดิ์ และ นายสิทธิโชค เจียมสวัสดิ์(โกยาว) ซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้ดิฉันมีความหลงใหลในกีฬาบาสเก็ตบอล และมีความมุ่งมั่นฝึกซ้อมจนได้รับคัดเลือกไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39 รอบประเทศ ราชบุรีเกมส์ ที่เพิ่งผ่านมา

ดิฉันจึงมีภาพจำและคุ้นเคยกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ การเล่นกีฬาบาสเก็ตบอลเป็นกีฬาที่ต้องปะทะ การได้รับบาดเจ็บเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการซ้อมและการแข่งขัน การรักษาอาการบาดเจ็บและการตรวจด้วยเครื่อง X-ray และ CT scans ทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยง และความอันตรายจากการใช้อุปการณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับรังสีเหล่านี้ เมื่อดิฉันได้เรียนรู้วิชาฟิสิกส์แบบซับซ้อน จึงได้รู้ว่าการใช้เครื่อง X-ray บ่อยๆ อาจทำให้มีอันตรายต่อร่างกายได้

ทำให้ดิฉันสงสัยว่ารังสีเหล่านี้มีอะไรบ้าง มีอันตรายต่อร่างกายอย่างไรบ้าง นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ดิฉันศึกษาต่อว่ารังสีเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และยังมีรังสีอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้รักษาในทางการแพทย์ได้อีกหรือไม่ คำถามเหล่านี้ทำให้ดิฉันตั้งใจเรียนวิชาฟิสิกส์อย่างจริงจังเพื่อที่จะหาคำตอบให้ได้ และเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในสาขาแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อที่จะพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

จากการที่ดิฉันเรียนวิชาฟิสิกส์อนุภาคกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างลึกซึ้ง ทำให้ดิฉันหลงใหลในวิชาฟิสิกส์ เพราะฟิสิกส์สามารถอธิบายการเกิดขึ้นของทุกอย่างในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นแสงที่ทำให้เรามองเห็นทุกอย่างอยู่ในขณะนี้ ไปจนถึงการกำเนิดของจักรวาล หากดิฉันได้มีโอกาสเห็นเครื่องเร่งอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จะทำให้ดิฉันเข้าใจกลไกการเกิดขึ้นของอนุภาคต่างๆ และสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้

เช่น ปรับปรุงเครื่อง X-ray โดยการใช้อนุภาคใหม่ที่ได้จากเครื่องเร่งอนุภาค และการนำอนุภาคใหม่มาใช้แทนรังสี X เพื่อการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การได้ศึกษาดูงานที่ CERN จะทำให้ดิฉันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับเพื่อนต่างสถาบันและนักวิจัยที่ CERN เพื่อที่จะได้รับความรู้ในมุมมองที่แตกต่างโดยตั้งใจที่จะนำความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคที่ดิฉันจะได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มาช่วยพัฒนาการรักษาทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสรับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ดิฉันมั่นใจว่า ด้วยทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม การันตีได้จากรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ 2 รายการ ประกอบกับความสนใจด้านฟิสิกส์อนุภาคอย่างแน่วแน่

แผนขยายผลหลังเข้าร่วมกิจกรรม

การได้เห็นกลไกการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค LHC ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จะทำให้ดิฉันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ โดยเฉพาะการใช้รังสี X-ray และ CT Scan ในทางการแพทย์ที่ยังมีความอันตรายจากการใช้งานในปัจจุบัน หลังจากการศึกษาดูงาน ดิฉันตั้งใจจะทำโครงการวิจัยปรับปรุงเครื่อง X-ray โดยการใช้อนุภาคใหม่ที่ได้จากเครื่องเร่งอนุภาค และศึกษาการนำอนุภาคใหม่มาใช้แทนรังสี X เพื่อใช้ในการรักษามะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพราะโรคมะเร็งส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมายหลายล้านคนทั่วโลก และมีจำนวนคนป่วยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอาหารการกิน น้ำ อากาศที่เราหายใจต่างมีการปนเปื้อนของสารมะเร็ง การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทำให้ผู้คนมีความวิตกกังวลมากขึ้น ในขณะที่ปัจจุบันการรักษามะเร็งยังคงมีผลข้างเคียงและมีความเสี่ยงมากมาย

สิ่งนี้จุดประกายความคิด ทำให้ดิฉันสนใจเกี่ยวกับการใช้อนุภาคเกิดใหม่จากเครื่องเร่งอนุภาค โดยนำอนุภาคที่มีประจุเร่งมาใช้แทนที่การใช้รังสี X-ray ปัจจุบันมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้รังสี X ในการวินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น การตรวจหามะเร็ง ปอด นิ่วในไต การถ่ายภาพโครงสร้างกระดูกและฟัน ตลอดจนนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยอื่นๆ แม้ว่าการตรวจ X-ray จะให้รายละเอียดที่ชัดเจน แต่ในการตรวจ X-ray แต่ละครั้งจะมีการปล่อยรังสีออกมา ทำให้เกิดรังสีตกค้างในร่างกายอยู่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับเซลล์

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของรังสีที่เซลล์ได้รับและอายุของเซลล์ และยังเป็นอันตรายต่อสตรีมีครรภ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดปกติกับครรภ์ เช่น เกิดการแท้งหรือความพิการของทารก นอกจากนี้ การใช้รังสี X-ray ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดผลเสียทางสุขภาพ เช่น โรคมะเร็งได้ นอกจากผู้ป่วยจะได้รับผลกระทบแล้ว เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ทำงานใกล้ชิดกับรังสีนี้ยังได้รับผลกระทบอีกมากมายหลายเท่า เนื่องจากทำงานกับรังสีเป็นเวลาหลายชั่วโมงติดกันทุกวัน

ดังนั้น การพัฒนาเครื่องมือการแพทย์เพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงสำคัญต่อผู้คนทั่วโลกและสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ ดิฉันเชื่อว่า โครงการวิจัยการนำอนุภาคที่มีประจุเร่งมาใช้แทนที่การใช้รังสี X-ray นี้จะสามารถทำให้การรักษาทางการแพทย์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบกับในปัจจุบันยังมีโรคหลายๆโรคที่ยังไม่สามารถรักษาได้ ดิฉันจึงอยากนำความรู้นี้มาต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือทางด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้น้อยลง

โครงการนี้เป็นของกระทรวงอว.

การคัดเลือก คัดเลือกนักเรียนจากทั่วประเทศ เหลือจำนวน16คนสุดท้าย ได้ไปศึกษาดูงาน
มีการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้ฟิสิกส์อนุภาค และสิ่งที่จะนำมาทำประโยชน์ ส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ดิฉันส่งพอร์ความสามารถทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ 2 รายการ

ในรอบแรกคัดเลือกเหลือ 32 คนจากทั่วประเทศ ในรอบสุดท้ายคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และได้นำรายชื่อ ทูลเกล้าฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ คัดเลือกนักเรียนจำนวน16คนเป็นผู้แทนประเทศไทย

โครงการจัดที่พักให้ในสถาบัน CERN ได้รับทุนเต็มจำนวน ทั้งในเรื่องที่พัก การเดินทาง การกินอยู่
จะได้เข้าเฝ้าพระราชทานพรฯจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในช่วงเดือนพฤษภาคมก่อนเดินทาง ออกเดินทาง วันที่26 พฤษภาคม 2567

นางสาวนลินภัสร์ จิรโรจน์กุลภูดิท น้องเชลซี ชั้น ม.5 อายุ 18 ปี นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (วมว) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

ด้านการศึกษาได้เป็น 1 ใน 16 คน เป็นผู้แทนประเทศไทยได้รับทุนเต็มจำนวนร่วมศึกษาดูงานโครงการวิจัยแสงซินโครตรอน ฟิสิกส์ นิวเคลียร์ ที่ CERN หรือ ‘องค์การเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป’ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดินทาง 26 พฤษภาคม 2567
ลิงค์โครงการ www.facebook.com/share/p/ZJBXWKPzVs3Kmf1o/?mibextid=WC7FNe

ด้านภาษาอังกฤษแข่งกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 TSU western english speech contest ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ Thailand English Speech Contest จากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ”อาชีพในฝันและการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการกำหนดอนาคตของประเทศไทย” รายการ Thailand English Speech Contest 2023 “Dream careers and participation of the new generation in shaping the future of thailand”

ความสามารถด้านกีฬาปี 2566 แชมป์ภาคใต้บาสเกตบอล 5X5 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38 นครศรีธรรมราชเกมส์ เป็นตัวแทนไปแข่งรอบประเทศ ที่นครสวรรค์เกมส์ ปี 2566 แชมป์เขต 9 บาสเกตบอล 5X5 กีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่ 42 เป็นตัวแทนไปแข่งรอบเทศ 3×3 UTCC Championship 2023 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาคเป็นตัวแทนไปแข่งรอบประเทศ

ปี 2566 เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาไปแข่งบาสเกตบอล 5×5 กีฬาแห่งชาติภูเก็ตเกมส์ รอบคัดเลือตัวแทนภาค 4 แชมป์บาสเกตบอล 5×5 กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนสงขลา ปี 2567 เป็นตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอล 3×3 เยาวชนภาคใต้ไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39รอบประเทศราชบุรีเกมส์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน