ม.อ. จับมือ สยามดีแอพ เปิดตัวระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PSU E-Document เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับ บริษัท สยามดีแอพ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว “PSU E-Document” ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน ISO 29110 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สะดวก ง่าย รวดเร็ว ลดการสูญหายข้อมูล ลดต้นทุนองค์กร

นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีที่สามารถพัฒนาโครงการ จนสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้ โดย PSU E-Document ได้รับมาตรฐาน ISO 29110 และได้รับการรับรองขึ้นจดทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เป็นบัญชีดิจิทัล ซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์กับการจัดซื้อจัดจ้าง การันตีคุณภาพได้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ในการทำงานเชิงดิจิทัลอย่างเต็มที่ ซึ่งทั้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท สยามดีแอพ (ประเทศไทย) ได้พัฒนาระบบตามมาตรฐานที่เราวางไว้ และได้นำมาใช้ประโยชน์ ขยายผลสู่ภาคองค์กรอื่น ๆ ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า PSU E-Document เป็นผลงานการคิดค้นและพัฒนา โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในเนื้องานของการทำเอกสารและสารบรรณโดยตรงกว่า 15 ปี ตัวระบบเป็น Workflow ช่วยในกระบวนการจัดการงานเอกสาร รวมถึงการอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ภายในบริษัท ทำให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น ลดขั้นตอนหรือเวลาการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป

อีกทั้ง ลักษณะการทำงานแบบ Free flow มีความยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ได้กับทุกขนาดองค์กร ตั้งแต่การนำเอกสารเข้า การลงทะเบียนรับ การเสนอเอกสาร การพิจารณา การลงนามเอกสารด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสั่งการเอกสาร และการส่งเอกสารไปยังหน่วยงานหรือบุคลากร รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์ 100% เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้รวดเร็ว ลดการสูญหายของข้อมูล โดยเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบพระราชบัญญัติอิเล็กทรอนิกส์

ดร.นที เทพโภชน์ ประธานกรรมการ บริษัท สยามดีแอพ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สยามดีแอพ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจในการร่วมพัฒนา PSU E-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานดังกล่าวเพื่อการขยายผลเชิงพานิชย์ สามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้งานแต่ละองค์กรได้ โดยบริษัทวางแผนการดำเนินงานทางการตลาด ในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นจากหน่วยงานบริหารงานท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน