พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ

25 ก.ย. 2559 - 00:00 น.

มงคลข่าวสด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2559 ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “พระธรรมรัตนดิลก” (เชิด จิตตคุตโต) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส แทนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(วีระ ภัททจารี) อดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพ

เป็นพระเถระผู้เคยใกล้ชิดท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ คอยรับสนองงานอย่างใกล้ชิด ช่วยให้งานต่างๆ รุดหน้าและราบรื่นมาตลอด

พระธรรมรัตนดิลก(เชิด จิตตคุตโต) สิริอายุ 75 พรรษา 53 เจ้าอาวาสวัด สุทัศนเทพวราราม, เจ้าคณะภาค 4 และรองแม่กองธรรมสนามหลวง

มีนามเดิม เชิด ฤกษ์ภาชนี เกิดเมื่อวันอังคารที่ 17 ก.พ. 2484 ที่บ้านตำบลรางจระเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย

เรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดรางจระเข้ เมื่อปีพ.ศ.2497 ต่อมาบรรพชาเมื่อวันเสาร์ที่ 7 ก.ค. 2497 ที่วัดรางจระเข้ ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูปริยัติคุณูปการ (วาสน์ ธัมมโชโต) เจ้าอาวาสวัดบ้านแพนเป็นพระอุปัชฌาย์

เรียนพระปริยัติธรรมกับหลวงลุงโก๋ ปีพ.ศ.2498 สอบได้นักธรรมชั้นตรี ก่อนย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบางกระทิง และสอบได้นักธรรมชั้นโท

จากนั้นมาอยู่กับพระสุเมธมุนี(มังกร กัสสโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหลวง จ.ปทุมธานี สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค

ครั้นอายุครบ 21 ปี เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดรางจระเข้ มีพระครูพิศิษฐ์สังฆการ (สมบูรณ์ อิสิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดบางกระทิง เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสุเมธมุนี(มังกร กัสสโป) เจ้าอาวาสวัดบางหลวง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการกุหลาบ ธัมมสุทโธ เจ้าอาวาสวัดรางจระเข้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า จิตตคุตโต

จากนั้นกลับไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบางหลวง มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค พร้อมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นครูสอนบาลีในสำนักวัดบางหลวง จ.ปทุมธานี


พระมหาเชิดมีความตั้งใจเรียนพระปริยัติธรรมในระดับสูง แต่ด้วยเห็นว่าวัดในต่างจังหวัดยังมีความไม่พร้อมในด้านการศึกษาหลายด้าน ท่านจึงตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าเมืองหลวง ไปเรียนหนังสือที่สำนักเรียนวัดสามพระยา กรุงเทพฯ เพื่อมาเรียนเปรียญธรรม 8 ประโยค ในฐานะพระอาคันตุกะ ประสบความสำเร็จจนกระทั่งสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค

ผ่านพ้นไป 2 ปี ย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดสุทัศนเทพวราราม โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระพุฒาจารย์(เสงี่ยม) ให้สนองงานตั้งแต่ปีพ.ศ.2511-2557 รวมระยะ 46 ปี

ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย อาทิ เป็นเลขานุการวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นรองหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 3

ด้านการศึกษาสงฆ์ พระธรรมรัตนดิลกเป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นผู้ช่วยประธานกรรมการและเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และอาจารย์ใหญ่ วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นรองแม่กองธรรมสนามหลวง ฝ่ายธรรมศึกษา ฯลฯ

สำหรับงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผู้แสดงธรรม บรรยายธรรม และแสดงปาฐกถาทั้งในวัด ในเขตปกครอง ในหน่วยงานของรัฐ เอกชน สถานศึกษา และสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆ

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2523 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีวราภรณ์ พ.ศ.2537 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธิดิลก พ.ศ.2543 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวิมลโมลี

พ.ศ.2548 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมรัตนดิลก

ทั้งนี้ พระธรรมรัตนดิลกเป็นพระเถระที่มีศีลาจารวัตรงดงาม เมตตา เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้พบเห็นและคณะศิษยานุศิษย์ ทำหน้าที่ในฐานะแห่งนักปกครองที่เอาใจใส่ดูแลวัดสุทัศนเทพวรารามอย่างดียิ่ง

สมควรควรแก่การยกย่องโดยแท้!!

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง