Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 12 ส.ค. 2563

หลวงพ่อเขียน ขันธสโร วัดกะทิง จ.จันทบุรี

24 พ.ย. 2562 - 17:09 น.

หลวงพ่อเขียน ขันธสโร วัดกะทิง .จันทบุรี

คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

หลวงพ่อเขียน ขันธสโร - “พระครูธรรมสรคุณหรือพ่อท่านเขียน ขันธสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดกะทิง .เขาคิชฌกูฏ .จันทบุรี พระเถระชื่อดัง ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม พัฒนาช่วยเหลือทางสังคม สาธารณประโยชน์ การศึกษา และอื่นๆ

มีนามเดิมว่า เขียน ทองคำ เกิดเมื่อวันที่ 18 ..2473 ที่บ้านกะทิง .พลวง กิ่ง .เขาคิชฌกูฏ (ขณะนั้นเป็นอำเภอมะขาม) .จันทบุรี บิดา-มารดา ชื่อ นายอยู่และนางมุ้ง ทองคำ ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม และหาของป่าสมุนไพร

อายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 16 ..2494 ที่พัทธสีมาวัดกะทิง .พลวง กิ่ง .เขาคิชฌกูฏ .จันทบุรี โดยมีพระครูนิเทศคณานุสิฏฐ์ วัดหนองอ้อ .มะขาม .จันทบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูพุทธบทบริบาล วัดพลวง .พลวง กิ่ง .เขาคิชฌกูฏ .จันทบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี

ลำดับงานปกครอง ..2499 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกะทิง ..2528 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ..2533 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นโท ..2538 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอมะขามชั้นโท

..2541 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอมะขามชั้นเอก

ลำดับสมณศักดิ์ ..2516 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เจ้าอาวาสชั้นตรีที่ พระครูธรรมสรคุณ

หลวงพ่อเขียนได้ริเริ่มโครงการนำวัดเข้าสู่โรงเรียน โดยการเข้าไปบรรยายธรรมในโรงเรียนหลายแห่ง แล้วนำร่องด้วยการปฏิบัติจริงในพื้นที่อำเภอมะขาม และกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ

..2541 จัดพิมพ์หนังสือเรื่องนำวัดเข้าสู่โรงเรียนออกเผยแพร่ และจัดพิมพ์หนังสือเรื่องอารยธรรมของจันทบุรี-อาณาจักรจันทบูรเมืองเพนียด ครั้งแรกและจัดพิมพ์ครั้งที่สอง

จากผลงานดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน) เสด็จประทานปริญญา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ..2546

รวมทั้งได้รับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการแนะแนวชีวิตและสังคม ประจำปี ..2546 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ทุกครั้งที่หน่วยงานราชการ องค์กรการกุศล โรงเรียน หรือประชาชนทั่วไป เข้ามาขอรับความอนุเคราะห์ ซึ่งไม่เคยปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด ชาวบ้านจึงได้ขนานนามว่า เทพเจ้าแห่งขุนเขาคิชฌกูฏ

พระครูธรรมสรคุณมีความชำนาญด้านนวกรรมจิตตภาวนา ครั้งหนึ่งเคยทำนายเมืองจันท์จะเกิดเหตุการณ์น้ำป่าท่วมจังหวัดจันทบุรี ในเขตพื้นที่กิ่ง .เขาคิชฌกูฏ .มะขาม และ .เมืองจันทบุรี ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเมืองจันท์ ในปี ..2542 เป็นจริงดังคำทำนาย

ยังเป็นผู้ชำนาญด้านพื้นที่ตามเชิงเขาสูง สามารถเดินเท้าขึ้นเขาคิชฌกูฏอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) ซึ่งอยู่บนยอดเขาคิชฌกูฏ .พลวง กิ่ง .เขาคิชฌกูฏ .จันทบุรี นานถึง 60 วัน ระหว่างปลายเดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกๆ ปี ซึ่งเป็นที่กล่าวขานว่า ใครเดินทางขึ้นเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) เพื่อนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาคิชฌกูฏ จะได้รับมหากุศล ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง

เกิดอาการอาพาธ ภายหลังจากการประกอบพิธีบวงสรวงปิดป่า เพื่อเปิดงานประเพณีขึ้นเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) .พลวง เมื่อวันที่ 24 ..2555 จากนั้นคณะศิษย์นำหลวงพ่อเขียนเข้ารับการตรวจรักษา ที่ ..จุฬาลงกรณ์ พบว่าเป็นโรคไต มีอาการเหนื่อยหอบ แพทย์ให้รักษาที่ ..จุฬาลงกรณ์

กระทั่งวันที่ 28 เม..2555 ด้วยความชราภาพจึงละสังขารอย่างสงบ ด้วยอาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอี ที่อาคารพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ 82 ปี พรรษา 61

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ หลวงพ่อเขียน ขันธสโร วัดกะทิง จ.จันทบุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง