สมาคมไวยาวัจกร - หลวงพ่อน้ำฝน  ร่วมทอดผ้าป่าสร้างอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านหนองกะโดน

29 พ.ย. 2560 - 13:53 น.

สมาคมไวยาวัจกรฯ ร่วมกับ หลวงพ่อน้ำฝน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองกะโดน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายศุภภัทร์พจน์ นิติศศธร นายกสมาคมไวยาวัจกรแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าทางสมาคมฯได้ร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อน้ำฝน วัดไผ่ล้อม นครปฐม เป็นประธานในการขอเชิญญาติโยมพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป สร้างกุศลครั้งใหญ่ในการร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองกะโดน ณ โรงเรียนบ้านหนองกะโดน ตำบลบ้างยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น

ด้วยทางวัดหนองกระโดนและคณะกรรมการได้ร่วมกับทางโรงเรียนบ้านหนองกะโดน ได้จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดม) ขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองกะโดน โดยใช้งบประมาณ ๒.๐๐๐.๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆเช่น เข้าแถวเคารพธงชาติ จัดกิจกรรมงานวันสำคัญต่างๆ จัดการแข่งขันกีฬา และเป็นที่ช่วยบรรเทาความร้อน ความหนาวในเวลามีแดดและฝนตก ทางวัดและทางโรงเรียน

จึงขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีกำหนดการวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผ้าป่าเดินทางมายังโรงเรียนบ้านหนองกะโดน เวลา ๑๐.๐๐น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแต่พระภิกษุสงฆ์ เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูปฐมสุตากร เจ้าอาวาสวัดหนองกะโดน เจ้าคณะตำบลบ้านยาง

วัดหนองกระโดน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่เลยที่ ๗ หมู่ที่ ๘ ถนน จำนงค์อนุสรณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พื้นที่ที่ตั้งวัด ปัจจุบันมีเนื้อที่ ๕๘ ไร่ ๒ งาน ๕๙ ตารางวา ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๕

โดยมีนางมณฑา ทองคำ ได้ถวายที่ดินให้ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา ในขณะนั้นประชาชนในหมู่บ้านหนองกระโดน มีอยู่ประมาณ ๘๐ ครัวเรือน และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากวัดต่างๆ ชาวบ้านในหมู่บ้านจึงได้ช่วยกันปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ โดยตั้งอยู่ในดงไม้กระโดน ชายหนองน้ำ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า วัดหนองกระโดน


ตามตำนานเล่าขานกันว่า บริเวณที่สร้างวัดมีพระธุดงค์ ชื่อว่า พระแสงทอง ฉายา ปุคคโล แต่ชาวบ้านเรียกกันในนาม หลวงปู่ปุคคโล แสงทอง ได้จารึกมาปักกลด บริเวณใต้ต้นกร่างใหญ่ และได้มรณภาพ ใต้ต้นกร่างใหญ่นั้น ต่อมาชาวบ้านได้สร้างรูปเหมือนหลวงปู่ปุคฺคโล แสงทองขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และได้มีการจัดงานปิดทองหลวงปู่ฯ ขึ้นในวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ และได้จัดมาทุกๆ ปี

ปัจจุบันปฐมสุตากร (รัตนะ สิทฺธิรตโน) อายุ ๕๑ พรรษา ๓๑ วิทยฐานะ ป.ธ.๔ น.ธ. เอก พธ.ม. เป็นเจ้าอาวาส

วิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดไผ่ล้อม สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม พ.ศ.๒๕๓๐ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดไผ่ล้อม สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม พ.ศ.๒๕๕๕ จบการศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารกิจการ พระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จบการศึกษาปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในราชทินนามที่ “พระครูปฐมสุตากร” วัดหนองกระโดนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระราชศรัทธา พระราชทานสังฆทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ภายในวัดหนองกระโดน ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๘ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-855-3608 , 062-7965647

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สมาคมไวยาวัจกร - หลวงพ่อน้ำฝน  ร่วมทอดผ้าป่าสร้างอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านหนองกะโดน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง