พระเครื่อง - มจร.ตั้ง "รพ.สนาม" ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

27 ก.ค. 2564 - 11:08 น.

มจร.ตั้ง”รพ.สนาม” ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 – พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จันทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า จากการประชุมออนไลน์ร่วมกับวิทยายาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ (วส.) ทั่วประเทศ เพื่อแบ่งภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ร.พ.สนาม – สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใช้สถานที่อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดนครปฐม สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 430 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

ด้วยการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม และจัดตั้งเป็น Community lsolation (การดูแลตนเองระบบชุมชน) ช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยในส่วน Community lsolation นั้น จะมีการจัดตั้งที่อาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 350-400 เตียง

โรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งแล้ว มีดังนี้ 1.วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รองรับผู้ป่วยได้ 140 เตียง 2.วิทยาเขตนครราชสีมา ที่อาคารปฏิบัติธรรมวิทยาเขตนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา รองรับผู้ป่วยได้ 50-80 เตียง

3.วิทยาเขตแพร่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) จัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่กอเปา อ.เมือง จ.แพร่ 4.วิทยาเขตสุรินทร์ ที่อาคารหอประชุม วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ รองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง

5.วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดตั้งที่วิทยาเขตนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ รองรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง 6.วส.นครน่านเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งที่ วส.นครน่านฯ อ.ภูเพียง จ.น่าน รองรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง 7.วส.นครลำปาง จัดตั้งที่วส.นครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง รองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง

8.วส.ศรีสะเกษ จัดตั้งที่หอประชุม วส.ศรีสะเกษ จำนวน 100 เตียง 9.วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี ร่วมกับวัดไร่ขิง จัดตั้งที่วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 10.วส.ชัยภูมิ จัดตั้งเป็นที่พักคอยสำหรับผู้ป่วยที่รอกลับบ้าน ที่หอประชุมวส.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

11.วส.พ่อขุนผาเมือง จัดตั้งที่วส.พ่อขุนผาเมือง(แห่งใหม่) อ.หล่มสัก จงเพชรบูรณ์ รองรับผู้ป่วยได้ 20 เตียง 12.วส.ร้อยเอ็ด จัดตั้งที่อาคารปฏิบัติธรรม (หลังเก่า) วส.ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด รองรับผู้ป่วยได้ 90 เตียง

13.วส.สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับวัดดอนเจดีย์ และวัดสวนหงส์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี จัดตั้งที่วัดดอนเจดีย์ รองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง วัดสวนหงส์ อ.บางปลาม้า รองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง

14.วส.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดท่าโรงช้าง อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จัดตั้งสถานที่คัดกรองและประสานงานผู้ที่มีแนวโน้มติดเชื้อโควิด-19 เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม 15.วส.ชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลนาป่า จัดตั้งที่ วส.ชลบุรี (นาป่า) อ.เมือง จ.ชลบุรี รองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ พระเครื่อง - มจร.ตั้ง "รพ.สนาม" ช่วยผู้ป่วยโควิด-19
ข่าวที่เกี่ยวข้อง