คติสัญลักษณ์ สถาปัตยกรรม - ดวงแก้ว

22 ส.ค. 2564 - 00:01 น.

ดวงแก้ว – ดวงแก้ว สิ่งของคู่บุญของ พระญาจักรพรรดิราช เป็นสิ่งของที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางมหายานและในไตรภูมิกถา มีความแตกต่างในการอธิบายคุณสมบัติของดวงแก้ว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ตำนานฝ่ายมหายานกล่าวว่า ดวงแก้วนี้มีลักษณะเป็น เหลี่ยมที่รัศมีเปรียบดังกระแสลมหายใจที่บูชาพระวิษณุหรือ พระกฤษณะ

คุณสมบัติสำคัญของดวงแก้วในคัมภีร์ของมหายานดูเป็นเหมือนทรัพยากรธรรมชาติที่

– ส่องสว่างอยู่ในกลางคืนได้ไกลถึง 100 ลีก (หรือประมาณ 300 ไมล์)

– เย็น เมื่อวันที่อากาศร้อน

– เป็นดังน้ำดื่มอันหอมหวานสำหรับผู้กระหาย

– เป็นจุดเริ่มต้นของสมบัติทั้งปวงของพระญาจักรพรรดิราช


– เป็นผู้ควบคุมกระแสน้ำ

– มีรัศมีหรือเป็นรังสีที่ใช้รักษาโรค

– ผู้มีดวงแก้วจะทำให้ความตายของคนในสายเลือดเป็นไปตามลำดับแห่งชาติพันธุ์คือ จากปู่ ลำดับไปยังพ่อ และต่อไป ยังลูก เพื่อลดทอนความโศกเศร้า

ไตรภูมิกถากล่าวถึงดวงแก้วว่า มีรูปลักษณะเหมือนดุมเกวียนที่ยาวประมาณ 4 ศอก หรือ 2 เมตร ที่ปลายหัวดุม

ทั้งสองข้างมีดอกบัวสีขาวใสเหมือนไข่มุก มีแสงสว่างส่องไปในกลางคืนเหมือนกลางวัน และมีดวงแก้วที่มีรูปทรงต่างๆ ล้อมรอบหลากสีรายล้อม จะลอยมาประดับบารมีพระญาจักรพรรดิราช พระญาจักรพรรดิราชจะสร้างภาชนะชนิดหนึ่ง เรียกว่า ตระเคียวทอง (ถุงที่ถักด้วยทอง) ใส่ดวงแก้ว ซึ่งจะมีรัศมีส่องสว่างดังกลางวัน ผูกไว้ที่ปลายยอดเสาเพื่อให้ผู้คนได้ทำภารกิจ ทำไร่ไถนา ซื้อขายสินค้ากันสะดวก

คำว่า แสงสว่าง ในความหมายของดวงแก้ว น่าจะหมายถึง การเปิดโอกาสอันเสรีในการดำรงชีวิต ประกอบกิจการงานดีที่โปร่งใส สุจริต

ฉะนั้น การมีดวงแก้วประกอบบุญของพระญาจักรพรรดิราชจึงเป็นสัญลักษณ์ของความสุจริต เที่ยงธรรม และเสรีภาพ ในการประกอบอาชีพอันเสรี

ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ คติสัญลักษณ์ สถาปัตยกรรม - ดวงแก้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง