มงคลข่าวสด : พระราชปัญญาสุธี วัดสร้อยทอง กทม.

19 ก.ย. 2564 - 00:04 น.

คอลัมน์ มงคลข่าวสด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พระราชปัญญาสุธีวัดสร้อยทอง กทม. พระราชปัญญาสุธี

พระราชปัญญาสุธี : สํานักเรียนพระปริยัติธรรม วัดสร้อยทอง มีความโดดเด่นในด้านการเรียนการสอนนักธรรม-บาลี เเต่ละปีมีผู้สอบได้ติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย


ล่วงกาลต่อมา พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย) รับดำเนินงานสานต่อ

ปัจจุบัน สิริอายุ 56 ปี พรรษา 33 ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะภาค 11

มีนามเดิม อุทัย สวัสดิ์นะที เกิดเมื่อวันอังคารที่ 19 พ.ย.2507 ที่บ้านเลขที่ 30 หมู่ 10 บ้านโนนอุดม ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น บิดา-มารดา ชื่อ นายไกร และนางเสาร์ สวัสดิ์นะที

ในวัยเด็ก เป็นคนว่านอนสอนง่าย พ.ศ.2518 สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโนนอุดม

บรรพชาเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2518 ที่วัดหนองกรุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น มีพระครูธรชนสารโสภณ วัดหนองกรุงธนสาร เป็น พระอุปัชฌาย์

ขณะเป็นสามเณร มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ที่สำนักเรียนวัดมงคลทับคล้อ จ.พิจิตร

จากนั้น มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีอย่างจริงจัง แต่ด้วยเห็นว่าวัดในต่างจังหวัด ยังมีความไม่พร้อมในด้านการศึกษาหลายด้าน จึงตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าเมืองหลวง

อายุ 24 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2531 ที่วัดบุณยประดิษฐ์ แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มีพระราชวิสุทธิโมลี (ปัจจุบัน ดำรงสมณศักดิ์ที่พระมหาโพธิวงศาจารย์) วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระบรรจง เขมนันโท (ปัจจุบัน ดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูวิสุทธิ์ เขมาภินันท์) วัดบุณยประดิษฐ์ เป็นพระ กรรมวาจาจารย์ และพระศิริชัย นาถสีโล วัดบุณยประดิษฐ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ต่อมา ย้ายอยู่วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ ได้รับความไว้วางใจจากพระธรรมปริยัติโสภณ (จัด โกวิโท) เจ้าอาวาสในขณะนั้น ให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ สำนักเรียนวัดสร้อยทอง รวมทั้งได้รับมอบหมายภารกิจในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย

พ.ศ.2552 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2553 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2546 เป็นผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง พ.ศ.2558 เป็นรองเจ้าคณะภาค 11 พ.ศ.2559 เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ

พ.ศ.2563 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่ พระเมธีปริยัตโยดม

พ.ศ.2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญาสุธี

ครั้นเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ก็สานงานการพัฒนาต่อจากท่านเจ้าอาวาสรูปก่อนมิได้ย่อหย่อน ส่งเสริมให้วัดสร้อยทอง เป็นศูนย์กลางในการศึกษาด้านพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลีของคณะสงฆ์ในเขตบางซื่อ

โดยอุปนิสัย นิยมในความสมถะสันโดษ สงบเสงี่ยม จริงจังกับกิจการงานในหน้าที่ และเคารพในกฎระเบียบของคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัด

ในการบริหารท่านกล้าคิด กล้าทำ เด็ดขาด เด็ดเดี่ยว ทรงไว้ซึ่งสง่าราศี น่าเคารพยำเกรง แต่ในส่วนลึกท่านอ่อนโยน มีเมตตาปรานี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จึงเป็นที่นับถือของคณะสงฆ์ผู้ใต้ปกครอง

ดังจะเห็นได้จากกรณีพระมหาสมปอง ตาลปุตโต และพระมหาไพรวัลย์ วรวัณโณ พระนักเทศน์ออนไลน์ชื่อดังที่ไลฟ์สดสอนธรรมในลักษณะขำขัน มีผู้ติดตาม ชมแต่ละครั้งหลักแสนคน จนมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์

ก็ได้เรียกทั้งสองรูปเพื่อให้คำแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตา ปรับปรุงแก้ไข และทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระศาสนาสืบไป

ทั้งนี้ จากการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 16 ที่ประชุมมีมติรับรองการประชุม เสนอแต่งตั้ง พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ฌาโณทโย) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ มงคลข่าวสด : พระราชปัญญาสุธี วัดสร้อยทอง กทม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง