ราม วัชรประดิษฐ์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

www.arjanram.com

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรวิหาร เป็นวัดของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแห่งแรก สร้างโดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุต และเพื่อให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีที่ว่า บนแผ่นดินไทย เมื่อเมืองใดเป็นเมืองหลวง จะต้องมีวัดสำคัญ 3 วัด

คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐ์ อย่างจังหวัดที่เคยเป็นเมืองหลวง เช่น จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ทรงเห็นว่าที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีอยู่เพียง 2 วัดเท่านั้น คือ วัดมหาธาตุ และวัดราชบูรณะ จึงมีพระราชดำริสร้าง “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” ขึ้น

ด้วยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 ทรงเคารพเลื่อมใสใน “พระพุทธสิหิงค์” เป็นอย่างยิ่ง (พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองอีกองค์หนึ่งของประเทศไทย มีทั้งหมด 3 องค์ คือ ประดิษฐานที่จังหวัดนครศรีธรรม ราช กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย มีพุทธลักษณะงดงาม และเป็นที่นับถือศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปว่า เป็นพระพุทธรูปที่ให้ความร่มเย็น ความอุดมสมบูรณ์

จึงมักถูกอัญเชิญอาราธนามาสรงน้ำกันในวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี) จึงโปรดให้จำลองหล่อ “พระพุทธสิหิงค์” ขึ้น ให้มีขนาดใหญ่กว่าองค์เดิม ขนาดหน้าตักประมาณ 1 ศอก 6 นิ้ว สูง 1 ศอก 8 นิ้ว ประดิษฐานบนฐานชุกชี ภายใต้บุษบก เพื่อเป็นพระประธานในพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ขนานพระนามว่า “พระพุทธสิหิงค์ปฏิมากร” ซึ่งหลังจากพระองค์เสด็จสวรรคต ได้มีการอัญเชิญพระบรมอัฐิ มาบรรจุที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานองค์นี้ด้วย

ในปีฉลองกรุงฯ พ.ศ.2475 ทางวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ได้มีการจัดสร้าง “เหรียญปั๊มพระพุทธสิหิงค์” โดยให้ชื่อรุ่นว่า “ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 150 ปี” เพื่อร่วมเป็นที่ระลึกในงานฉลองกรุงฯ ด้วย

เหรียญปั๊มพระพุทธสิหิงค์ รุ่นฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 150 ปี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม นั้น มีจำนวนจัดสร้างไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นเนื้อทองแดง กะไหล่ทอง และกะไหล่เงิน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ หูเชื่อม ด้านหน้า ยกขอบเป็นเส้นลวดโดยรอบ ตรงกลางเป็นรูปจำลองพระพุทธสิหิงค์ปฏิมากร ประทับนั่งปางสมาธิ เหนืออาสนะฐานบัว 2 ชั้น จารึกอักษรไทยว่า “พระพุทธสิหิงค์” พื้นเหรียญเป็นลายดอกไม้ร่วง ด้านหลัง เป็นพื้นเรียบ ตรงกลางมีอักขระขอม 2 แถว ด้านบนและล่างประดับลวดลายไทย

เหรียญปั๊มพระพุทธสิหิงค์ รุ่นฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 150 ปี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ปี 2475 เป็นเหรียญที่มีพุทธลักษณะเรียบง่าย แต่คงไว้ซึ่งความงามสง่าในทีด้วยรูปจำลองพระพุทธสิหิงค์ปฏิมากรนับเป็นเหรียญที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าอีกเหรียญหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมสะสมและแสวงหาของพุทธศาสนิกชนและแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาอย่างกว้างขวาง แต่ด้วยจำนวนการจัดสร้างไม่มากนัก จึงพบเห็นได้ยากมากในปัจจุบันและสนนราคาค่อนข้างสูงเอาการทีเดียว

นอกจากนี้ยังมีพบเป็นเนื้อเงินลงถมบ้าง เข้าใจว่าจำนวนการสร้างน่าจะน้อยมากๆ ครับผม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน