หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์รัฐบาล ประเด็นรัฐธรรมนูญ

หนทางพิสูจน์ม้ากาลเวลาพิสูจน์รัฐบาลประเด็นรัฐธรรมนูญ

หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์รัฐบาล ประเด็นรัฐธรรมนูญ

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง 

หนทางพิสูจน์ม้ากาลเวลาพิสูจน์รัฐบาลประเด็นรัฐธรรมนูญพลันที่ 19 พรรคร่วมรัฐบาลบรรจุเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นส่วนสำคัญในนโยบายเร่งด่วนแทนที่จะเป็นนโยบายทั่วไป

ต้องถือว่าเป็นชัยชนะของพรรคประชาธิปัตย์

สมควรที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค และสมควรที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคจักต้องหน้าบานด้วยความยินดี

แสดงว่าพรรคพลังประชารัฐมีสัจวาจา

เมื่อรับปากพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วในคืนวันที่ 4 มิถุนายนว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้คืนคำหรือตระบัดสัตย์

กระนั้น ชัยชนะที่พรรคประชาธิปัตย์ได้มาก็ยังเป็นชัยชนะซึ่งมิได้หนักแน่นและเป็นจริงเพราะยัง ไม่มีรูปธรรมว่าจะดำเนินการอย่างไรและภายในระยะเวลาใด

เพียงแต่รู้ๆ กันว่า เมื่อเร่งด่วนก็ต้องภายใน 1 ปี

อาจมิได้ลงมือทำทันทีเหมือนที่พรรคพลังประชารัฐยืนยันในเรื่องการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็น 425 บาทต่อวัน หรือการทำทันทีเหมือนมารดาประชารัฐ

แต่อย่างน้อยเวลา 1 ปีก็เหมือนกรอบ

1 เป็นกรอบที่รัฐบาลและพรรคประชาธิปัตย์จะต้องกระทำ ขณะเดียวกัน 1 ก็เป็นกรอบที่สังคมจะได้เฝ้าติดตามและดูผลจากสภาพความเป็นจริง

หากว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการสะเดาะกุญแจเพื่อทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรม นูญทำได้ง่ายขึ้นปรากฏผลตามคำมั่นสัญญา

ไม่เพียงแต่พรรคประชาธิปัตย์จะได้แต้มรัฐบาลก็ได้

อย่างน้อยเมื่อ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกมาให้ความเห็นชอบนั่นหมายถึงหลักประกันที่จะได้รับความเห็นชอบจาก 250 ..เหมือนที่สัมผัสได้ในวันที่ 5 มิถุนายน

เอกภาพจาก 250 ..ย่อมไม่ต่างจาก พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ปมเงื่อนจึงอยู่ที่ว่า พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความจริงจังและจริงใจเพียงใด พรรคประชาธิปัตย์มีความจริงจังและจริงใจเพียงใดในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

กรอบระยะเวลา 1 ปี จึงสามารถตรวจสอบได้ว่า รัฐบาลอันประกอบส่วนจาก 19 พรรคการเมืองรักษาสัจวาจาได้อย่างแน่วแน่ มั่นคง หรือไม่

ลงมือปฏิบัติตามนโยบายอย่างไร

จากเดือนกรกฎาคม 2562 ไปยังเดือนกรกฎาคม 2563 ไม่ได้ยาวนานอะไรนักที่จะวัดคุณค่าและความหมายของรัฐบาลและของพรรคประชาธิปัตย์

ในความเป็นชายชาติทหาร ในความเป็นสถาบันการเมือง

บทความก่อนหน้านี้ผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์ ทศพลอุบแผนช่วยแม่ป่องเลยโดนชิลโลจัดการซะน่วม
บทความถัดไป‘บูม’จับคู่‘ทับทิม’ครั้งแรก‘อ๊อฟ’บู๊ยืนหนึ่ง‘พรายพิฆาต’