บทบาท ฝ่ายค้านอนาคตใหม่ กับ เพื่อไทยแนวรบ งบประมาณ

บทบาท ฝ่ายค้านอนาคตใหม่ กับ เพื่อไทยแนวรบ งบประมาณ

บทบาท ฝ่ายค้านอนาคตใหม่ กับ เพื่อไทยแนวรบ งบประมาณ

คอลัมน์ : วิเคราะห์การเมือง

บทบาท ฝ่ายค้านอนาคตใหม่ กับ เพื่อไทยแนวรบ งบประมาณ – คําประกาศจากพรรคอนาคตใหม่ที่จะตัดงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทออกประมาณ 9 หมื่นกว่าล้าน คำประกาศจากพรรคเพื่อไทยที่จะตัดงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทออกประมาณ 5 หมื่นกว่าล้านบาท

สำคัญและทรงความหมาย

สำคัญไม่เพียงแต่ว่า 2 พรรคการเมืองนี้จะสามารถแสดงบทบาทได้มากน้อยเพียงใด หากแต่สำคัญอยู่ที่ว่าการตัดของ 2 พรรคการเมืองนี้มีเหตุผลอะไรรองรับ

หากดูจากกระบวนท่าของพรรคอนาคตใหม่จะสัมผัสได้

สัมผัสได้ว่าทำไมจึงผลักดันให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เข้าไปเป็นกรรมาธิการ ทำไมจึงแวดล้อมด้วย 2 คนคือ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล กับ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร

การพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ครั้งนี้ต้องยอมรับว่าพรรคอนาคตใหม่เอาจริงเอาจังเป็นอย่างมาก

เห็นได้จากการตระเตรียมอย่างหนักแน่น มั่นคง

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เข้ารับผิดชอบตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันอภิปราย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล เป็นคนรับผิดชอบในการเปิดเกม ขณะที่ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นคนสรุป

ทั้งนี้ ไม่นับตัวบุคคลที่อภิปรายในแต่ละประเด็น

ไม่ว่าจะเป็น น.ส.พรรณิการ์ วานิช เรื่องความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เรื่องการบริหารจัดการน้ำ นาย สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ เรื่องคมนาคม

การผลักดันให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เข้าเป็นกรรมาธิการวิสามัญจึงสะท้อนความมุ่งมั่นของพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่ต้นจนจบ

1 เป็นการเรียนรู้ ขณะเดียวกัน 1 เป็นการกำกับทิศทาง

ในเมื่อพรรคอนาคตใหม่สรุปตั้งแต่วาระแรก แล้วว่ามีเป้าหมายตัดกว่า 9 หมื่นล้านบาท กรรมาธิการวิสามัญของพรรคอนาคตใหม่ย่อมต้องสําแดงให้เห็น

นี่คือการต่อสู้อันแหลมคมในเรื่องของ “งบประมาณ”

หากดูจากการวางโครงสร้างอันสะท้อน “ยุทธ ศาสตร์” อย่างเด่นชัด ยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่มิได้ดำเนินการในแบบยถากรรม ตรงกันข้าม มีการวางแผนกำหนดกลยุทธ์เอาไว้แล้ว

พลันที่การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2563 เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ

นั่นหมายถึงการเปิดแนวรบ “งบประมาณ”

ขณะที่พรรคฝ่ายรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อรักษา เงินก้อน 3.2 ล้านล้านบาทให้ดำรงคงอยู่ พรรคฝ่ายค้านก็มีเป้าหมายเพื่อลดทอนไม่ว่าจะเป็นกว่า 5 หมื่น ไม่ว่าจะเป็นกว่า 9 หมื่นกว่าล้านบาท

นี่คือสงครามทางการเมือง นี่คือสงครามงบประมาณ

บทความก่อนหน้านี้นี่ไงที่เรียกว่า การเมืองกินรวบ : ชกไม่มีมุม
บทความถัดไป‘โกเมซ’ผุดเพลงใหม่สายสตรอง : บันเทิงต่างประเทศ