ปม งบประมาณพุ่งตรง เข้าใส่ กลาโหม วาระ การเมือง

ปมงบประมาณ

ปมงบประมาณ

พุ่งตรง เข้าใส่ กลาโหม 

วาระ การเมือง

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง

ปมงบประมาณ – ใครที่ผ่านตารายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ...งบประมาณจัดทำและเสนอต่อกระทรวงกลาโหม

จะสัมผัสได้ในกลิ่นบางกลิ่นทางการเมือง

เป็นกลิ่นของ.ทหาร ทันสมัยเป็นผลสะเทือนอันส่งพลานุภาพมาจากพรรคอนาคตใหม่อย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ข้อ 1 จนถึงข้อสุดท้าย

เป็นไปได้อย่างไร

ในเมื่อพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคอันดับ 3 สัดส่วนกรรมาธิการวิสามัญย่อมน้อยกว่าของ 1 รัฐบาล 1 พรรคพลังประชารัฐ อย่างแน่นอน

ยิ่งกว่านั้น ในเมื่อสัดส่วนกรรมาธิการวิสามัญน้อยกว่าของรัฐบาล น้อยกว่าของพรรคพลังประชารัฐ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยังยื่นใบลาออกก่อนมีการสรุปอีกด้วย

แล้วเหตุใดรังสีของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงยังคงอยู่

อย่าลืมเป็นอันขาดว่าบทบาท นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ตั้งคำถามต่อผบ.เหล่าทัพเป็นอย่างไร บทบาทในวันเดียวกันนั้นของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นอย่างไร

เป็นการลงพื้นที่เคลื่อนไหว.ทหาร ทันสมัยมิใช่หรือ

ยิ่งกว่านั้น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยังเปิดธนาธรไลฟ์และตามด้วยการแถลงยาวเหยียดขยายความในเรื่องเงินนอกงบประมาณของกระทรวง กลาโหม

จากกรณีของรายงานและข้อสังเกตอันปรากฏจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ...งบประมาณจึงเป็นเหมือนสัญญาณบ่งบอกในทางการเมือง

1 การพิจารณาร่างพ...งบประมาณวาระ 2 เข้มแน่

1 บทบาทในการนำทางความคิดไม่จำเป็นต้องมาจากกรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากเสมอไป หากแต่เสียงข้างน้อยก็มีพลานุภาพได้

นั่นก็ขึ้นอยู่กับกึ๋นนั่นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อาจไม่ได้เป็นกรรมาธิการ ขณะเดียวกัน กรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคอนาคตใหม่อาจมีไม่มากนัก แต่ก็สามารถช่วงชิงธงนำในทางความคิดได้

หากมองผ่านรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ...งบประมาณไปยังสภาพในทางการเมืองโดยรวม

รู้สึกหรือไม่ว่าวาระทางการเมืองเป็นอย่างไร

เป็นวาระที่แนวทางของพรรคอนาคตใหม่ได้กลาย เป็นกระแสหรือไม่ เป็นวาระที่ข้อเสนอของพรรคอนาคตใหม่ได้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองหรือไม่

นั่นแหละคือคำตอบต่อบทบาทของอนาคตใหม่

บทความก่อนหน้านี้สวดมนต์เคานต์ดาวน์ : ทิ้งหมัดเข้ามุม
บทความถัดไปขนมจีนซาวน้ำ : จานเด็ด 77 จังหวัด