คอลัมน์ ชกไม่มีมุม : เรื่องร้อนในสนช.

คอลัมน์ ชกไม่มีมุม

วงค์ ตาวัน

คงจำกันได้ คดีที่มีการร้องเรียนกล่าวหาคณะกรรมการป.ป.ช.ชุดที่มีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นประธาน ในกรณีว่าจ้างสภาทนายความเพื่อฟ้องร้องคดีให้กับป.ป.ช. ว่าอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย ซึ่งคดีนี้อยู่ในการพิจารณาของคตง. โดยมีการประชุมแล้วประชุมเล่า ยืดเยื้อมาจนเกือบ 2 ปีแล้ว

เรื่องนี้ดังขึ้นมาอีกจนได้ กลายเป็นข้อมูลที่กำลัง ถกเถียงกันอื้ออึงในหมู่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.

เพราะสนช.กำลังจะต้องลงมติ ว่าสมควรแต่งตั้งนายสรรเสริญ พลเจียก เป็นกรรมการคตง.หรือไม่!?

เนื่องจากนายสรรเสริญ ก็คือ เลขาธิการป.ป.ช. แล้วกำลัง จะเข้าไปเป็นคตง.

มันก็เลยพัวพันนัวเนียกันไปมา

ด้วยความที่คตง. ก็คือ ผู้พิจารณาคดีที่มีการร้องเรียนกล่าวหาป.ป.ช.นั่นเอง!

ทีนี้อดีตเลขาธิการของป.ป.ช. จะเข้ามาเป็นกรรมการคตง. แล้วจะเป็นมีผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาคดีที่กล่าวหา ป.ป.ช.ที่ค้างอยู่

บรรดาสมาชิกสนช.ก็เลยงงๆ ว่ามันจะเหมาะสมหรือไม่

จะเข้าข่ายที่เรียกกันว่าทับซ้อนหรือเปล่า!!

ก็ในเมื่อคดีที่ร้องเรียนกล่าวหาป.ป.ช.นั้น ถ้าหากคตง. มีมติว่ากระทำผิด ย่อมส่งผลต่อเลขาธิการป.ป.ช.ที่ชื่อสรรเสริญ พลเจียก ด้วยแน่นอน

ถ้าสมมติมีมติอย่างนี้จริง หากตั้งนายสรรเสริญมาเป็นคตง. ก็จะกระทบถึงส่วนนี้ด้วย

แต่ที่น่าคิดกว่านั้น หากนายสรรเสริญมาเป็นคตง.แล้ว จะไปพิจารณาคดีกล่าวหาป.ป.ช.ที่ตัวเองไปนัวเนียอยู่ ดูแล้วแปลกๆ

มองในแง่นี้ ก็จะมีข้อครหามากมาย ในประเด็นความเป็น กลาง ความเที่ยงธรรม

เลยน่าสงสัยว่ากระทบคุณสมบัติหรือไม่

โดยขั้นตอนขณะนี้ยังเป็นขั้นของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ ที่พล.อ.อู้ด เบื้องบน เป็นประธาน

จะประชุมกันในวันที่ 2 สิงหาคมก็คือวันนี้ และอีกนัดวันที่ 4 สิงหาคม ก่อนจะมีกำหนดให้ที่ประชุมสนช.พิจารณาในวันที่ 10 สิงหาคม

จะผ่านหรือไม่ผ่านในเรื่องคุณสมบัติ จะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม อีกไม่กี่วันคงได้รู้กัน

แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้ มีการส่งข้อมูลกันว่อนสนช.ให้ช่วยกันศึกษา

ไม่ใช่แค่เรื่องกล่าวหาป.ป.ช.ว่าจ้างสภาทนายความเท่านั้น

ยังมีข้อมูลเรื่องที่มีการร้องเรียนคาอยู่ในคตง. ให้ ตรวจสอบคณะกรรมการป.ป.ช.รับเงินเดือนทั้งที่ยังไม่ได้รับโปรดเกล้าฯ

ยังมีคดีที่นายวีระ สมความคิด คนดัง ยื่นให้สอบเลขาธิการป.ป.ช. ไม่เพิกถอนคำสั่งโยกย้ายข้าราชการ 35 ราย ตามที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอน

งานนี้ทั้งกรรมการตรวจคุณสมบัติ ทั้งสมาชิกสนช.ต้องคิดกันให้ดีและถี่ถ้วน!

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ บทบรรณาธิการ : งานจากสปท.
บทความถัดไปคอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม : ภาวะผู้นำ