บก.ตอบจดหมาย : “เหรียญดำ”แลกคืนได้/ห่วงการท่องเที่ยวปิล็อก/ระบายน้ำเขื่อนควรแจ้งล่วงหน้า

“เหรียญดำ”แลกคืนได้

เรื่อง ชี้แจงข่าวเว็บไซต์

เรียน บรรณาธิการเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์

อ้างถึง เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ URL:https://www. khaosod.co.th/monitor-news/news_1392309

ตามที่เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ URL:https://www. khaosod.co.th/monitor-news/news_1392309 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ได้เสนอข่าว “สมาชิกเฟซบุ๊ก Watcharaporn Namunpeng ได้โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ธนาคารแห่งหนึ่ง หลังจากนำเหรียญไปฝากเข้าธนาคารแต่พบว่า ธนาคารไม่รับสาเหตุเพราะว่า “เหรียญดำ” นั้น

กรมธนารักษ์ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจติดตามภารกิจในด้านต่างๆ ของกรมธนารักษ์ และขอเรียนชี้แจงว่า หากประชาชนต้องการแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนดำ สามารถนำมาแลกคืนได้ที่ส่วนกลาง สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาคที่ ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ของกรมธนารักษ์ (HUB) ทั้ง 6 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ อุบลราชธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และสงขลา ทั้งนี้กรมธนารักษ์จะเร่งดำเนินการทำความเข้าใจกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้การสื่อสารกับประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง และทิศทางเดียวกัน กรณีกรมธนารักษ์มี นโยบายในการรับคืนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนดำ โดยประชาชนจะได้รับเงินคืนเต็มตามมูลค่าหน้าเหรียญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้ชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวรัศมี อริยะสุนทร

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมธนารักษ์

ห่วงการท่องเที่ยวปิล็อก

ถึง ข่าวสด

ปิล็อก ในอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านที่อากาศดี ช่วงไหนมีวันหยุดหลายวัน นักท่องเที่ยวจะขับรถขึ้นมาเที่ยวชมหมอกดูธรรมชาติกันเป็นจำนวนมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาพักโฮมสเตย์ จนที่พักไม่เพียงพอบางคนต้องนอนศาลาวัด กางเต็นท์ที่สนามท่ามกลางสายฝน มีอยู่บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องอนุเคราะห์ชายคาบ้านพักข้าราชการตำรวจ ห้องประชุม ห้องทำงานบนสภ.ปิล็อก เพราะสงสารนักท่องเที่ยวที่มีความตั้งใจ บากบั่นขับรถขึ้นมาเที่ยวกัน แต่ปัญหาของที่นี้ก็คือ สภาพถนนไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวเลย สภาพถนนย่ำแย่มาก และกระแสไฟฟ้าไม่พอเมื่อนักท่องเที่ยวมากขึ้น ผู้ประกอบการสถานที่พักก็ใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง เครื่องปั่นไฟฟ้าในหมู่บ้านก็มีปัญหา สิ่งที่ตามมาคือกระแสไฟฟ้าก็ดับทั้งวัน ระบบสื่อสารล่มใช้การไม่ได้ ขยะปฏิกูลเริ่มเพิ่มจำนวนมาก อยากให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลให้มากกว่านี้ อย่าให้หมู่บ้านปิล็อก ต้องเจริญแบบไร้ทิศทาง รีบแก้และป้องกันก่อนที่จะแก้ยาก

ยุทธศักดิ์

ตอบ คุณยุทธศักดิ์

เห็นด้วยว่า หน่วยงานไหนที่รับผิดชอบ ต้องรีบวางแผนให้รอบคอบทุกด้านเพื่อรองรับความเจริญด้านการท่องเที่ยว จะได้ไม่เละเทะ

ระบายน้ำเขื่อนควรแจ้งล่วงหน้า

เรียน บ.ก.ข่าวสด

สถานการณ์น้ำในเขื่อนของไทย ล่าสุดระบุว่าน้ำในเขื่อนสูง บางแห่งมีมากกว่าปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่น้ำท่วมใหญ่มาก ประจวบกับเห็นประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าเป็น พม่า และสปป.ลาว โดยเฉพาะพม่า นั้นพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่จมบาดาลมิดในน้ำโคลนกันหมดแล้ว อาคารบ้านเรือนน้ำเกือบถึงหลังคาไร้ที่อยู่เกือบแสน ส่วนของไทยนั้น ถ้าจะเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อน ควรจะแจ้งให้ราษฎรทราบล่วงหน้าหลายๆ วันเพื่อให้เตรียมตัวได้ทัน บางบ้านมีผู้ป่วยติดเตียงจะได้อพยพได้ทันเวลา

ชิดชนก

ตอบ คุณชิดชนก

ข้อเสนอแนะของคุณถูกต้องอย่างยิ่ง สถานการณ์ภัยพิบัติทั่วโลกสร้างความหวาดผวาจริงๆ กรณีน้ำเขื่อนมีปริมาณสูงมาก รัฐบาลต้องรีบเข้ามาจัดการ และออกข่าวตรงไปตรงมา บอกกล่าวล่วงหน้า 

บทความก่อนหน้านี้ทหารทำโทษกลุ่มเยาวชนซิ่งจยย. ด้วยการ…ให้นั่งฟังเสียงจากท่อไอเสียดัดแปลง(ชมภาพ)
บทความถัดไปข่าวทะลุคน : ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ซีอีโอบลจ.ไทยพาณิชย์