บก.ตอบจดหมาย : ความปลอดภัยของชาวศรีราชา/กรมชลฯชี้แจงฝายห้วยผึ้ง

ความปลอดภัยของชาวศรีราชา

เรียน บรรณาธิการ

มีเรื่องที่อยากจะรบกวนให้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ดูแลรับผิดชอบให้ตรวจสอบดูแลด้วย เพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัย กล่าวคือถนนสุรศักดิ์ ในตัวเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งมีทางม้าลายให้ข้ามถนนหน้าตลาดศรีราชาใบหยก แต่รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งบนถนน ไม่สนว่าจะมีคนข้ามถนนบนทางม้าลายหรือไม่ จะขับมาด้วยความเร็วเกินกว่าระดับความเร็วที่ควบคุมในย่านชุมชน จนเกือบจะชนคนที่ข้ามทางม้าลายอยู่หลายครั้ง เคยแจ้งตำรวจจราจรโรงพักศรีราชาให้ทราบ แต่ก็ได้รับคำตอบว่า ก่อนข้ามทางม้าลายก็ต้องดูรถด้วย งง! คนจะข้ามถนนก็ดูรถอยู่แล้วล่ะ แต่รถมันพุ่งมาเลย คนที่กำลังข้ามอยู่จะทำอย่างไร บนถนนเส้นนี้อยู่ในตัวเมือง เป็นย่านชุมชน คนที่ขับรถต้องรู้กฎจราจร แต่ขาดจิตสำนึก อีกอย่างไม่มีตำรวจจราจรตรวจสอบคอยกำกับดูแล คนขับมักง่าย ก็ยิ่งได้ใจ ไม่สนใจว่าจะมีคนข้ามถนน ไม่สนใจว่าเป็นย่านชุมชน ไม่เคารพกฎจราจร

ขอแสดงความนับถือ

ประภาส/โรงบาล

ตอบ คุณประภาส

ข้อร้องเรียนของคุณ เป็นเรื่องน่าห่วงใยไม่น้อยในด้านความปลอดภัยของคนข้ามถนน หน่วยงานที่รับผิดชอบคงต้องจัดป้ายเตือนหรือมีไฟสัญญาณเตือนเพิ่มขึ้น รวมทั้งตำรวจจราจรน่าจะมาช่วยตรวจสอบ เพื่อเป็นการสร้างวินัยจราจรสักระยะหนึ่ง

กรมชลฯชี้แจงฝายห้วยผึ้ง

เรื่อง ชี้แจงข่าว เรื่อง ผวาหนักฝายห้วยผึ้งชำรุด

เรียน บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด

อ้างถึง หนังสือพิมพ์ข่าวสด ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ตามที่หนังสือพิมพ์ข่าวสด ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้เสนอข่าว เรื่อง ผวาหนักฝายห้วยผึ้งชำรุด ความว่า ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากฝายห้วยผึ้งที่ได้รับความชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ ต้องซ่อมแซมฝายให้อยู่ในสภาพใช้งานแบบชั่วคราวและเกิดการชำรุดพังทลายซ้ำถึง 6 ครั้ง ในช่วงฤดูน้ำหลาก ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมชลประทานขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เกิดฝนตกหนักในพื้นที่บริเวณตามที่ปรากฏเป็นข่าวทำให้มวลน้ำจำนวนมหาศาลไหลหลากพัดถล่มฝายห้วยผึ้ง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จนพังทลายเสียหาย โดยสิ้นเชิง ไม่สามารถกั้นน้ำเพื่อผันน้ำจากลำน้ำแม่วางเข้าสู่ระบบส่งน้ำฝายห้วยผึ้งได้ ส่งผลให้ราษฎรผู้ใช้น้ำจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ราษฎรต้องร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง ฝายไม้ชั่วคราวเป็นจำนวนหลายครั้ง โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 เป็นหน่วยงานหลักที่เข้าไป ช่วยเหลือ และให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทุกครั้งเสมอมา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ใช้น้ำ

กรมชลประทาน ได้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างฝายสันแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 1 เมตร ยาว 35 เมตร วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 65,000,000.00 บาท ขณะนี้ได้ออกแบบโครงการแล้วเสร็จ และการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างไม่มีปัญหา เนื่องจากเป็นการก่อสร้างทดแทนฝายเดิมที่ชำรุด และได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย จะ ขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายมนัส กำเนิดมณี

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

บทความก่อนหน้านี้รวบพลทหาร โมโหลูกเลี้ยงวัย 6 เดือน หมอนกด-นอนทับจนตาย ก่อนใส่ตะกร้าทิ้งย่านห้วยขวาง
บทความถัดไปข่าวทะลุคน : จารุวรรณ เฮงตระกูล เลขาฯกฤษฎีกาคนใหม่