Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 28 ก.ย. 2563

ผวจ.แพร่ชี้แจงข่าวป่ายางงาม

5 พ.ย. 2561 - 07:00 น.

ผวจ.แพร่ชี้แจงข่าวป่ายางงาม

บ.ก.ตอบจดหมาย

ผวจ.แพร่ชี้แจงข่าวป่ายางงาม

เรื่อง การบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ป่ายางงาม อำเภอ ลอง จังหวัดแพร่

เรียน บรรณาธิการข่าวสด

ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสำนักพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ กรณี พระนิวัฒน์ เปมสีโร (พระนิวัฒน์ ทะแก้ว) และ ชาวบ้าน ต้องการพัฒนาป่ายางงาม เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติและธรรมะ มีเพียงทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้งไม่ฟังเสียงชาวบ้าน ใช้กฎหมายขับไล่ พระนิวัฒน์ และห้ามชาวบ้านทำกิจกรรมในป่ายางงาม นั้น

จังหวัดแพร่ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

  1. ในอดีตป่ายางงามถูกนายทุนบุกรุก เพื่อทำประโยชน์และชาวบ้านได้ออกมาร่วมประท้วง จนได้ที่ดินคืนและเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 กรมที่ดินได้ออกหนังสือสำคัญที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน น.ส.ล.เลขที่ พร 0912 ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง ใช้ประโยชน์ร่วมกันและเป็นที่ดินของรัฐ
  2. ประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 พระนิวัฒน์เข้าไปปักกลดอยู่ในป่ายางงาม และร่วมกับชาวบ้านบางส่วนสร้างที่พักสงฆ์และห้องน้ำ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นที่พักผ่อนจิตใจคู่กับธรรมชาติและพุทธศาสนาสำหรับประชาชน โดยไม่ได้แจ้งให้นายอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ เพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้งได้จัดประชุมหารือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีมติให้ชะลอการหล่อพระพุทธรูปและให้ทำเรื่องขออนุญาตขอใช้ที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ขออนุญาตขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่เป็นหนังสือสำคัญที่หลวง ต้องเป็นทบวงการเมือง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ แต่พระนิวัฒน์ยืนยันที่จะดำเนินการต่อไป นายอำเภอลองจึงพิจารณาและเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษตามอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะเป็นการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
  3. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ศาลจังหวัดแพร่ มีคำพิพากษาของศาลชั้นต้น คดีหมายเลขดำที่ อ.3320/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.2507/2560 พิพากษาให้จำเลยและบริวารของจำเลยออกจากที่ดินที่เข้าไปยึดถือครอบครองและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ขั้นตอนตามกฎหมายคดียังไม่ถึงที่สุดอยู่ระหว่างพระนิวัฒน์ ขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา หากในขั้นฎีกาเสร็จสิ้นลง จะถือว่ากระบวนการพิจารณาของศาลเป็นสิ้นสุด
  4. ช่วงที่รอกระบวนการการพิจารณาของศาล จังหวัดจึงให้นายอำเภอลองเชิญประชุมหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พระนิวัฒน์ องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งแล้ง ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ในครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงผลของคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และกระบวนการพิจารณาคดีของศาลในห้วงระยะเวลา การยื่นฎีกา เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ และให้อำเภอดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจต่อไปจนกระบวนการถึงที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ผวจ.แพร่ชี้แจงข่าวป่ายางงาม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง