บ.ก.ตอบจดหมาย : อย่าแก้ปัญหาฝุ่นแค่เฉพาะหน้า / นโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 

อย่าแก้ปัญหาฝุ่นแค่เฉพาะหน้า

บ.ก.ตอบจดหมาย : อย่าแก้ปัญหาฝุ่นแค่เฉพาะหน้า / นโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 

อย่าแก้ปัญหาฝุ่นแค่เฉพาะหน้า

เรียน บ..ข่าวสด

ความมักง่ายที่ต่างก็พากันทิ้งขยะลงน้ำทำให้ติดเป็นนิสัย จนทำให้มลพิษในแม่น้ำลำคลองเพิ่มมากขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมก็มักง่ายไม่บำบัดน้ำเสีย นิยมเผาขยะ รวมถึงการจุดประทัด จุดธูปที่สร้างมลพิษในอากาศ จนทำให้กรุงเทพฯ มีมลพิษในอากาศ ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพราะการก่อสร้างรถไฟฟ้า แต่เกิดขึ้นมานานและเพิ่มมากขึ้น เคยมีการวิจัยพบว่าตำรวจจราจรมีโอกาสป่วยเป็นมะเร็งปอดสูงมากมาแล้ว ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่แตกต่างอะไรกับปัญหาอื่นๆ

อย่าแก้ปัญหาฝุ่นแค่เฉพาะหน้า

ไม่ว่าจะเป็นทุจริตคอร์รัปชั่น, สองมาตรฐาน, ใช้อำนาจเกินขอบเขต, การใช้อำนาจแบบไร้ธรรมาภิบาล และปัญหา เศรษฐกิจฯ ที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและมิใช่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น เพราะเมื่อเหตุการณ์คลี่คลาย ก็ไม่สนใจปัญหานี้อีกต่อไป เช่น ปัญหามลภาวะในอากาศของกรุงเทพฯ ที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการทำฝนเทียมและห้าม รถควันดำวิ่ง ซึ่งถ้าฝุ่นละอองลดลงอยู่ในเกณฑ์ มาตรการต่างๆ ที่ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาก็จะยุติลงทันที และเมื่ออำนาจรัฐใช้วิธีการนี้มาโดยตลอด ทำให้ปัญหาต่างๆ ของประเทศไทยรุนแรงมากขึ้น กลายเป็นดินพอกหางหมูจนหางหมูจะขาดแล้ว

มลพิษที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีบางคนบอกว่าเกิดขึ้นเพราะการก่อสร้างรถไฟฟ้าให้คนกรุงเทพฯ อดทนอีก 2-3 ปีก็จะคลี่คลาย แต่บางท่านก็บอกว่าเกิดขึ้นเพราะการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้บ่งบอกว่า ปัญหานิเวศก็สำคัญเท่าเทียมกันหรืออาจจะมากกว่าปัญหาพลังงาน และผู้นำที่ดีก็ควรจะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน คำแนะนำของทีมบางทีไม่กล้าขัดใจนาย

หนูถุงเงิน

ตอบ หนูถุงเงิน

เป็นความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดในบ้านเมืองเราที่น่าสนใจมาก ดินพอกหางหมู จนหางจะขาดแล้ว

นโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

เรียน บรรณาธิการข่าวสด

การที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ก็มีนักวิชาการท่านหนึ่งคัดค้านโดยอ้างผลการวิจัยในประเทศสหรัฐ ว่าโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนได้ดีกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ เรื่องนี้ปัญหาไม่เหมือนกัน

โรงเรียนขนาดเล็กของไทยมีปัญหาหลายอย่าง ครูมีปัญหาหนี้สิน ครูชอบจับกลุ่มคุยกัน เอางานส่วนตัวขึ้นมาทำ ผู้บริหารชอบไปทำธุระส่วนตัว ปัญหาเหล่านี้โรงเรียนขนาดเล็กของสหรัฐคงจะไม่มี ดังนั้นจึงขอให้ทางกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการยุบโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป ถ้ายุบไม่ได้ก็ให้ไปสอนร่วมกันหลายโรงเรียน

พรรคการเมืองต่างๆ ที่สนใจปฏิรูปการศึกษา ควรมีนโยบายนี้ด้วย เพราะมีประโยชน์ดีกว่าเดิมหลายอย่าง แต่ก่อนผู้บริหารโรงเรียนทำงานธุรการ พิมพ์หนังสือเอง ครูมีหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว มีอยู่สมัยหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้ว มีนโยบายกระจายอำนาจให้ผู้บริหารมอบงานธุรการไปให้ครูทำ ทำให้ครูไม่ค่อยมีเวลาสอน เด็กอ่านไม่ออก การศึกษาตกต่ำไปอยู่เกือบท้ายสุดของอาเซียน

วิธีการแก้ไขที่กระทรวงศึกษาธิการทำก็คือ จ้างบุคคลภายนอกมาทำงานธุรการเพื่อให้ครูมีเวลาสอน แต่วิธีนี้เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณมาก จึงควรให้ผู้บริหารทำงานธุรการเองเหมือนสมัยก่อน อีกประการหนึ่งหากไม่มีงานทำผู้บริหารก็จะไปทำธุระส่วนตัว

หากนโยบายนี้ไปขัดกับพระราชบัญญัติกระจายอำนาจ ก็ต้องแก้ไขพระราชบัญญัตินั้นด้วย กระทรวงศึกษาธิการควรแก้ไข พรรคการเมืองต่างๆ ที่มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา ต้องมีนโยบายเรื่องนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ครูบำนาญกลุ่มหนึ่ง

ตอบ ครูบำนาญกลุ่มหนึ่ง

นโยบายเรื่องยุบหรือไม่ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก คงต้องฟังความกันรอบด้าน ฟังหลายๆ ความเห็น มองหลายๆ มุม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ข่าวข้นคนเข้ม : เช้าวันจันทร์กับค่ำวันศุกร์
บทความถัดไปสิ้นนักแต่งเพลง สาวเจียงฮาย ‘ว.วัชญาน์’ : ข่าวทะลุคน