สารเคมีกับโรคเนื้อเน่า/ลูกจ้างประจำขอสิทธิ์หลังเกษียณ : คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย

คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย

สารเคมีกับโรคเนื้อเน่า/ลูกจ้างประจำขอสิทธิ์หลังเกษียณ : คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย

สารเคมีกับโรคเนื้อเน่า

เรียน บ.ก.ข่าวสด

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค(สคร.) แถลงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเนื้อเน่า ก็คือ 1.เกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดแมลงและวัชพืช เมื่อร่างกายสัมผัสสารเคมีด้วยวิธีการใดๆ จะคันแล้วเกาจนเป็นแผล ถ้าไม่ได้รับการรักษา เกิดการติดเชื้อจากการทำเกษตรกรรมหรือกิจกรรมอื่น ลุกลามถึงเนื้อ จนเกิดสภาพผิวหนังและเนื้อตาย 2.เมื่อเกิดแผลตามร่างกายจากการถูกกิ่งไม้-ใบหญ้าบาดหรือตำ รวมทั้งของมีคมต่างๆ แล้วไปสัมผัสกับ สารเคมี ทำให้คัน-เกา จนแผลขยายขนาดและมีเชื้อเข้าสู่บาดแผล สารเคมีที่ทำให้เกิดโรคแผลเน่าก็คือยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลง

ซึ่งรัฐบาลลุงตู่ 1 ต่ออายุสารเคมีฆ่าหญ้า เช่น พาราควอตไปอีก 2 ปี อ้างว่าไม่มีหลักฐานชัดแจ้งว่าทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง แต่วันนี้สคร.ได้ชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเนื้อตายในเกษตรกรแล้ว หวังว่าคงจะมีการทบทวนเรื่องพาราควอต ที่ทั่วโลกประกาศห้ามใช้แล้ว

ตากระป๋อง

ตอบ คุณตากระป๋อง

โรคเนื้อเน่านี้ เป็นภัยเงียบที่กระทบกับชาวบ้าน โดยเฉพาะชาวนา เกษตรกร การที่สารเคมีมีส่วนที่เป็นสาเหตุสำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาดูแลและควบคุม กรณีพาราควอตก็เป็นอีกประเด็นที่เกิดคำถามมากมายกับรัฐบาล

 

ลูกจ้างประจำขอสิทธิ์หลังเกษียณ

เรียน บ.ก.

ลูกจ้างประจำซึ่งรับใช้บ้านเมืองและประเทศชาติ ทุกหน่วยงานจนเกษียณอายุราชการ ซึ่งรัฐกำหนดให้รับเงินบำเหน็จรายเดือน หรือเงินก้อนทีเดียว แต่ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ยังพอมีเงินหมุนเวียนใช้ได้อย่างสบายตอนแก่ชราซึ่งไม่เดือดร้อนลูกหลาน เมื่อเสียชีวิตยังได้อีก 15 เท่าของเงินเดือนที่ได้รับทุกเดือน ซึ่งมีประโยชน์ต่อครอบครัวทุกคน แต่ยังขาดอยู่อีกอย่างเดียว คือค่ารักษาพยาบาลซึ่งลูกจ้างประจำเคยได้รับสิทธิ์ตอนยัง ไม่เกษียณ ลูกจ้างทุกคนจะเบิกค่ารักษาได้ทุกคน ซึ่งเราได้ใช้โรงพยาบาลของรัฐและแผนกแพทย์ของหน่วยงานเป็นอย่างดีต่อเนื่องรับยาประจำตัว แต่พอเกษียณแล้วทางราชการตัดสิทธิ์เลย ซึ่งลูกจ้างประจำทั้งหมด เดือดร้อน ลูกจ้างประจำของรัฐตอนนี้มีไม่มาก ดังนั้นจะขอใช้สิทธิ์อีกต่อไปได้หรือไม่นั้น ทางราชการก็ควรกำหนดมาเลย ว่าจะให้สิทธิ์ได้ปีละเท่าไหร่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของครอบครัว จึงขอความเมตตาและเห็นใจจากท่านนายกฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของพวกเราลูกจ้างประจำของรัฐทั้งหมด บางคนลูกรับราชการก็ใช้สิทธิ์ต่อเลย แต่บางคนลูกไม่ได้รับราชการก็ต้องเดือดร้อน ซึ่งขอกราบ ช่วยลูกจ้างประจำของรัฐด้วย

ลูกจ้างประจำของรัฐ

ตอบ ลูกจ้างประจำของรัฐ

หวังว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะได้รับทราบข้อความที่คุณสื่อสารไปถึง ซึ่งค่ารักษาพยาบาลนั้นเป็นเรื่องใหญ่ของทุกชีวิต ยิ่งวัยชราหลังเกษียณอายุ ย่อมหนีเรื่องปัญหาสุขภาพไปไม่พ้น หวังว่ารัฐบาลจะหาทางออกให้ได้

อ่านข่าว

บทความก่อนหน้านี้RRQ Athena ชวดแต้ม 2 เกมท้าย รั้งที่ 5 PMCO ที่เบอร์ลิน – PLM อันดับ 9
บทความถัดไปความรุนแรงในครอบครัว : ผู้หญิงบังคับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ด้วยถือเป็นการข่มขืนหรือไม่