สุดทนโรงขยะบ้านหนองรัง/ต้องยกเลิกสารเคมีปราบศัตรูพืช/สนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะ

สุดทนโรงขยะบ้านหนองรัง

สุดทนโรงขยะบ้านหนองรัง/ต้องยกเลิกสารเคมีปราบศัตรูพืช/สนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะ

คอลัมน์ บก.ตอบจดหมาย

 

สุดทนโรงขยะบ้านหนองรัง

เรียน น.ส.พ.ข่าวสด

สุดทนโรงขยะบ้านหนองรัง – กลุ่มชาวบ้านบ้านหนองรัง ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา อยากขอร้องให้โรงงานคัดแยกขยะมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท ช่วยบริหารจัดการขยะด้วย เนื่องจากขณะนี้เกิดปัญหามลพิษจากขยะภายในโรงงานคัดแยก ก่อปัญหาส่งออกมาภายนอก ขยะภายในสภาพเหมือนถูกปล่อยร้างไม่มีการดำเนินการใดๆ

ทำให้ขยะกองค้างสะสมอยู่ จนส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งกระจายไปทั่ว ส่งผลกระทบต่อสุภาพของพี่น้องชาวบ้านเป็นอย่างมาก แม้ชาวบ้านจะเคยร้องเรียนไปแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่มีใครมาดำเนินการอย่างจริงจัง ช่วยลงมาแก้ไขก่อนที่ชาวบ้านจะเกิดปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้

นับถือ

ชูใจ

ตอบ คุณชูใจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น เทศบาล อำเภอ หรือจังหวัด ควรรับฟังเสียงร้องเรียนนี้ เป็นทุกข์ของชาวบ้านที่ต้องรีบแก้ไข เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

ต้องยกเลิกสารเคมีปราบศัตรูพืช

ถึง บ.ก.

เรื่องผลการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่าประเทศไทยสามารถใช้สารปราบศัตรูพืช 4 ชนิดได้ต่อไป ทั้งๆ ที่ 51 ประเทศทั่วโลกประกาศห้ามใช้ เพราะพิสูจน์แล้วว่าก่อให้เกิดอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภคเพราะมีสารพิษตกค้างในห่วงโซ่อาหาร ทั้งๆ ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งชาติ อนาคตของสุขภาพลูกหลานไทยขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเพียง 29 คนเท่านั้น และยังไม่เปิดเผยรายงานการประชุมให้ประชาชนทราบ

รักษาพยาบาลฟรีเป็นการแก้ไขปลายเหตุ เพราะตราบใดที่ร่างกายยังได้รับพิษต่อเนื่องก็ทำให้มีโอกาสเจ็บป่วยมากขึ้นสารปราบศัตรูพืชที่ 4 ชนิดนอกจากทำร้ายเกษตรกรผู้ใช้แล้วยังตกค้างในอาหารที่คนไทยต้องรับประทาน

อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะต้องใช้วิธี “ตัวใครตัวมัน” รักษาสุขภาพกันเอง เลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์ไร้การปนเปื้อนให้มากที่สุดเพราะเงินไม่สามารถซื้อสุขภาพได้ แต่สำหรับกรณีสารเคมีปราบศัตรูพืชนั้นสมควรจะต้องยกเลิก เพราะรู้แล้วว่าอันตรายยังอนุญาตให้ใช้ก็เท่ากับส่งเสริมการทำลายสุขภาพของคนไทยทั้งชาติ

โก๋โบราณ

ตอบ คุณโก๋โบราณ

เพื่อสุขภาพของประชาชนทุกคน ต้องช่วยกันรณรงค์ผลักดันกันให้ถึงที่สุด

 

สนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะ

เรียน บ.ก.ข่าวสด

นโยบายของกระทรวงคมนาคมล่าสุดคือ ให้สิทธิหน่วยงานราชการทุกแห่ง สามารถซื้อตั๋วโดยสารรถไฟฟ้า แล้วนำมาเบิกเป็นค่าโดยสารได้ทันที เห็นด้วยเพราะจะแก้ปัญหาจราจรได้ ต่อไปนี้เวลาบุคลากรจะต้องไปประชุมในเมืองหรือตรวจราชการ ขืนนั่งรถไปการจราจรติดขัดไม่คล่องตัว ขึ้นรถไฟฟ้า รถใต้ดิน ถ้าระบบการเดินรถไม่ขัดข้องจะสะดวกรวดเร็วมาก เอารถไปเองบางสถานที่หาที่จอดลำบาก แต่อย่าลืมขอใบเสร็จมาเขียนเบิกด้วย

ส่วนกรณีค่าตั๋วโดยสารมาลดหย่อนภาษีได้ หมายถึงภาษีอะไร? ภาษีนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม อยากให้ชัดเจน

กระต่าย

ตอบ คุณกระต่าย

เห็นด้วยว่า จะเป็นหนทางคลี่คลายปัญหาการจราจรได้ดีที่สุด ส่วนการลดหย่อนภาษีนั้น ฟังจากคำแถลงเป็นการลดภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

บทความก่อนหน้านี้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
บทความถัดไปงูเห่า-ส.ส.(เหล็ก)ไหล สรรพคุณคงกระพัน