ตรวจสอบหรือแทรกแซง/พนง.แบงก์ชิมช้อปใช้

ตรวจสอบหรือแทรกแซง/พนง.แบงก์ชิมช้อปใช้

ตรวจสอบหรือแทรกแซง/พนง.แบงก์ชิมช้อปใช้

คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย  

ตรวจสอบหรือแทรกแซง/พนง.แบงก์ชิมช้อปใช้ : เรียน บ..ข่าวสด ผมไม่เชี่ยวชาญการใช้ภาษามีความสงสัยว่า ทำไมสื่อต่างๆ จึงใช้คำว่าแทรกแซง เพราะการตรวจสอบคำพิพากษาของอธิบดี ซึ่งเป็นหัวหน้างานโดยตำแหน่งไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะมิได้เป็นคำสั่ง ยังถือว่าเป็นอำนาจของผู้พิพากษาในคดีนั้น แต่เป็นการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ที่ทำให้ผลงานดีที่สุด

การกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการตรวจสอบมิใช่แทรกแซงหรือสั่งให้ตัดสินตามความเห็นของหัวหน้า ในฐานะของคนที่เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษารองของการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ผมมีอำนาจที่จะสั่งการให้นักศึกษาแก้ไขเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง และคัดค้านอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เพราะผมต้องลงนามในวิทยานิพนธ์ ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาหลักยืนยันว่าถูกต้องแต่ผมมีเหตุผลมีเอกสารอ้างอิงว่าไม่ถูกต้อง ผมก็จะขอลาออกจากกรรมการที่ปรึกษา เพราะถ้าไม่ลาออกเท่ากับผมยอมรับว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนั้นถูกต้อง

การกระทำเช่นนี้แตกต่างกับการใช้อำนาจตรวจทานร่างคำพิพากษาของอธิบดี เพราะอาจจะถือว่าผมแทรกแซงคณะกรรมการและนักศึกษาได้ เช่นเดียวกับการทำวิจัยร่วม ถ้าผมไม่เห็นด้วยกับบทสรุปของการวิจัย ผมก็ไม่ยอมลงนาม

นายกะป๊อ

ตอบ นายกะป๊อ

กรณีผู้พิพากษายิงตัวเองคาบัลลังก์ หลังพิพากษาตัดสินคดีที่ศาลจังหวัดยะลานั้น เมื่อวันที่ 7 ..คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (..) มีมติให้ตั้งอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวิสามัญ ประกอบด้วย ก.. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน เป็นอนุกรรมการวิสามัญ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ และรายงานให้ ก..ทราบภายใน 15 วัน ขอให้รอผลการสอบข้อเท็จจริงเพื่อความกระจ่าง ส่วนการใช้คำว่าแทรกแซงนั้นมาจากเนื้อหาแถลงการณ์ 25 หน้าของผู้พิพากษาท่านนั้น

พนง.แบงก์ชิมช้อปใช้

ถึง บ..ตอบจดหมาย

โครงการ ชิม ช้อป ใช้ ของรัฐบาลมีผู้คนสนใจกันมาก แต่ที่น่าเห็นใจมากที่สุดคือพนักงานธนาคารกรุงไทย ปกติงานประจำที่ทำอยู่ทุกวันก็มากอยู่แล้ว แต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะเรื่องสแกนใบหน้าของผู้ลงทะเบียน หลายคนไม่สามารถลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์มือถือที่บ้านได้ เนื่องจากสแกนใบหน้าไม่ผ่าน ต้องเดินทางไปต่อแถวตั้งแต่เช้าก่อนธนาคารเปิดรอกดบัตรคิว เพื่อยืนยันผ่านธนาคารกรุงไทย บางแห่งใช้รองเท้าจองคิว ถ้าจะทำโครงการต่อไปอย่าให้ซับซ้อนเกินไป รู้ว่าเป็นเงินหลวงมีขั้นตอนเยอะ แต่ก็อย่าให้ถึงขนาดต้องเพิ่มงานหน่วยงานอื่นเลย

สุดท้ายนี้น่าจะเปิดช่องทางการใช้จ่ายเพิ่ม คือถ้าไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวหรือใช้จ่ายเงินต่างจังหวัดได้ ควรเปิดทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน โดยให้สามารถนำเงินที่ได้จำนวน 1,000 บาท ไปใช้ซื้อสิ่งของใช้ที่จำเป็นในครัวเรือนผ่านร้านที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ

ด้วยความเคารพ

ปัญญา

ตอบ ปัญญา

ขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับชิม ช้อป ใช้ กำลังประเมินผลโครงการเฟสแรก เพื่อแก้ไขปรับปรุงก่อนออกเฟสสองในเร็วๆ นี้ ขอฝากข้อเสนอแนะของประชาชนไว้พิจารณาด้วย

บทความก่อนหน้านี้ครบรอบ 46 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516
บทความถัดไปดวงตา ตันโช เลขาฯราชบัณฑิตยสภา