Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พ.ค. 2563

นย.สร้างเหรียญ กรมหลวงชุมพรฯ สร้างซุ้มประตูค่าย "กรมหลวงชุมพร"

14 มี.ค. 2563 - 16:35 น.

นย.สร้างเหรียญ กรมหลวงชุมพรฯ

สร้างซุ้มประตูค่าย "กรมหลวงชุมพร"

กรมหลวงชุมพรฯ - หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน(นย.) สร้างเหรียญที่ระลึก กรมหลวงชุมพรฯ สร้างซุ้มประตูค่าย "กรมหลวงชุมพร" พิธีเข้มขลังในพิธีมังคลาภิเษก 3 วาระ

ทหารนาวิกโยธินได้จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2367 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๓ มีเกียรติประวัติในการรบและช่วยแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงต่างๆ มากมายที่สำคัญ

ได้แก่ สงครามอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา ยุทธการบ้านหนองกก จังหวัดจันทบุรึ ยุทธการบ้านหาดเล็ก ยุทธการบ้านโขดหราย ยุทธการบ้านชำราก จังหวัดตราด ยุทธการสามชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ยุทธการผาภูมิ จังหวัดเชียงราย ยุทธการกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปัจจุบันทหารนาวิกโยธินยังคงปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดการรักษาความสงบเรียบร้อย

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนการให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยต่างๆ โดยปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นไปตามนโยบาย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่ากองทัพเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรูที่ใดมีภัยอันตรายที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือให้สมกับคุณค่า ที่ส่งมอบให้กับสังคม "กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ"

เมื่อ 17 มิถุนายน พ.ศ.2507 พล.ร.ต.สนอง นิสาลักษณ์ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 ขอพระราชทานชื่อค่ายหน่วยว่า "ค่ายกรมหลวงชุมพร" เพื่อเป็นการกิดพระเกียรติแด่ พลรือเอกพระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์จ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่ง ทรงริเริ่มก่อตั้งสถานีทหารเรือขึ้นที่สัตหีบและต่อมาได้เป็นที่ตั้งของกรมนาวิกโยธินด้วย ต่อมา เมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเห็นชอบชื่อค่ายตามที่ขอพระราชทาน

เมื่อ 30 กรกฎาคม 2508 เวลา 09.00 น. จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายกรมหลวงชุมพรอย่างเป็นทางการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายกรมหลวชุมพรหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธินอำเภอลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มาจนถึงปัจจุบัน

จากเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจของทหารนาวิกโยธิน พลเรือโท รณรงค์สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงมีดำริที่จะจัดสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออกค่ายกรมหลวงชุมพร โดยซุ้มประตูมีลักษณะคล้ายป้อมปราการโบราณในสนามรบ ขนาด 10 คูณ 50 คูณ 21.86 เมตร มีชั้นด้านบนติดตั้งกลองโบราณ 3 ประเภท ซึ่งในอดีตใช้งานแตกต่างกันได้แก่กลองย่ำพระสุรีย์ศรี ใช้ตีบอกเวลา กลองอัคคีพินาศใช้ตีเมื่อเกิดไฟไหม้ กลองพิฆาตไพรีใช้ตีเมื่อเกิดศึกสงคราม

สำหรับพิธีมังคลาภิเษก วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เสาร์ 5 ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน วันเสาร์ห้า คือ วันเสาร์ ขึ้นหรือแรม 5 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งโอกาส ที่จะเกิดวันเสาร์ห้านั้นเกิดได้ยาก ตามคติความเชื่อโบราณ เชื่อว่าดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเข้มแข็งและมีพลังมาก

หากมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้า จะมีพุทธคุณด้านคงกระพัน แคล้วคลาด และ เมตตามหานิยม ถือว่าเป็นวันธงไชย เป็นฤกษ์งามยามดี มีดาวบนท้องฟ้โคจรในตำแหน่งที่ สวยงาม เป็นวันที่ควรจะได้มีกิจกรรมอันเป็นมหามงคลร่วมกัน หรือได้ไปอยู่ในพิธีอันเป็นมงคล จะได้อำนวยอวยพรให้เกิดความสุข และเป็นสิริมงคล ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อมีการประกอบพิธีในวันเสาร์ 5 วัตถุมงคล ส่วนใหญ่มักได้รับความนิยมโดยฉพาะวันข้างขึ้นจะเป็นมงคล 100 %

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงได้กำหนดประกอบพิธีมังคลาภิเษกเหรียญ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่น"ป้อมปราการ"ณศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร

สำหรับพระเกจิอาจารย์ ที่เข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษก ประกอบพิธี วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม2563

วาระที่ 1 เวลา 14.00 น. ณ วัดประดูพระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

พระเกจิอาจารย์ร่วมมังคลาภิเษก 5 รูป

1.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์) วัดประคู่ พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม
2.พระครมนูญสีลสังวร (หลวงพ่อแถม) วัดช้างแทงกระจาด ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ..เพชรบุรี
3.พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (อิฏฐ์) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
4.พระปลัดจักรภพ กันตสึโล (เทพ) วัดละมุดสุทธาวาส จ.สมุทรสงคราม
5.พระครูสมุห์ คำนวณ ปริสุทโธ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม

วาระที่ 2 ประกอบพิธี วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 13.0 น. ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
โดย พระครูสัฆกิจบูรพา (หลวงปู่บัว) วัดศรีบูรพาราม จ.ตราด

วาระที่ 3 ประกอบพิธีฯ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 14.09 น. ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พระเกจิอาจารย์ร่วมมังคลาภิเษก 8 รูป

1.พระครูสุภักทจารคุณ(สิน) วัดละหารใหญ่ จ.ระยอง
2.พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์)วัดห้วงพัฒนา เจ้าคณะ จ.ตราด
3.พระครูพิพิธธรรมสารใย) วัดปากป่า จ.ระยอง
4.หลวงฟ้อมนัส สำนักกรรมฐานฟื้นฟูจิตเขาแหลม จ.จันทบุรี
5.เจ้าคุณพระอุดมวัฒนมงคล วัดถ้ำวัฒนมงคล จ.ระยอง
๖ พระอาจารย์บุญส่ง (อื้ด) วัดเทพประสาท จ.ชลบุรี
7.หลวงพ่อโสต วัดสันติธรรมคีรี (วัดเขาหินโด่ง) จ.จันทบุรี
และ 8.พระครูปลัดอภิชัย (ป้อง)วัดเขาโบสถ์ จ.ระยอง

วัตถุมงคลที่ได้รับอนุญาตจาก มูลนิธิราชสกุลอาภากร ได้จัดทำด้วยกัน 7 เนื้อ และรูปหล่อจำลอง

ชนิดของเหรียญ บูชาตามจำนวนสั่งจอง

1. เนื้อทองคำ (น้ำหนัก ๑ บาท) 49,999 บาท
(ไม่เกิน 199 เหรียญ)
2.เนื้อเงิน สร้าง 1,999 เหรียญ ราคา 1,999 บาท
3 เนื้อเงินหน้ากากทองคำ 9,999 เหรียญ ราคร 499 บาท
4 เนื้อนวโลหะ สร้าง 1,999 เหรียญ ราคา 799 บาท
5.เนื้อนวโลหะหน้ากากทองคำ สร้าง 499 เหรียญ ราคา 7,999 บาท
6.เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน สร้าง 999 เหรียญ ราคา 1,299 บาท
7.เนื้อทองแดง สร้าง 39,999 เหรียญ ราคา 199 บาท
8. พระรูปหล่อเนื้อบรอนซ์สูง 199 นิ้ว สร้าง 199 องค์ ราคา 29,999 บาท

โดน "รายการที่ 1-2 มีโค๊ต และหมายเลขกำกับทุกรายการ จะทำการเปิดประมูล ชุดเหรียญเลขสวย รายละเอียดจะแจ้งในเว็บไซต์ www.marines.navy.mi.th/maingate

เชิญร่วมบูชา ติดต่อประสานงานในการร่วมบริจาคได้ที่ นาวาเอก สุรเชษฏ์ ถาวรขจรศิริ โทร. 082-223-2900 , นาวาเอก จักรกฤช ศิริรักษ์ โทร.081-106-0287 และ นาวาโท ชลเขตต์ หิรัญพิศ โทร. 081-8153-411

โดยโอนเงินผ่านบัญชี Line ID: chakkrit.sir 1.ธนาคารทหารไทย สาขา สัตหีบ ชื่อบัญชี "นย.เพื่อจัดสร้างซุ้มประตู ค่ายกรมหลวงชุมพร" หมายเลขบัญชี 302-9-546-75-3 2.ธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "จัดสร้างซุ้มประตู ค่ายกรมหลวงชุมพรฯ นย." www.marines.navy.mi.th/Maingate หมายเลขบัญชี 230-0-65106-2

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ นย.สร้างเหรียญ กรมหลวงชุมพรฯ สร้างซุ้มประตูค่าย "กรมหลวงชุมพร"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง