ข่าวทะลุคน : ประมวล เพ็งจันทร์ รางวัลศรีบูรพา 2561

รางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2561 มอบ ประมวล เพ็งจันทร์

รางวัลรำลึกนักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักประชาธิปไตยยิ่งใหญ่ “ศรีบูรพา” กุหลาบ สายประดิษฐ์ มอบสำหรับผู้มีผลงานอันทรงคุณค่าและมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง

ล่าสุด มอบครู นักปรัชญา และนักเขียนคนสำคัญ

ชาวเกาะสมุย จบ ป.4 ออกมาทำงาน แล้วอุปสมบท

เรียนการศึกษานอกโรงเรียนจนจบ ม.6 ก่อนไปเรียนปรัชญาที่อินเดีย ลาสิกขา เรียนต่อปริญญาเอก

เป็นอาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอนหนังสืออยู่ 16 ปี ลาออก เพื่อเดินเท้า 66 วัน จากเชียงใหม่ไปเกาะสมุยบ้านเกิด

บันทึกการเดินทางเป็นหนังสือ “เดินสู่อิสรภาพ” โด่งดังทั้งด้านเนื้อหาและวรรณศิลป์

ยังมีผลงาน อินเดียจาริกด้านใน 3 เล่ม, ก้าวผ่านความรุนแรง, เราจะเดินไปไหนกัน, จาริกทางจิตวิญญาณบนแดนพุทธภูมิ ฯลฯ

ทุกวันนี้เป็นอาจารย์นอกห้องเรียน

สนทนา เสวนา อภิปรายให้ความรู้ความเข้าใจชีวิตแก่ผู้สนใจ และเขียนหนังสือ

เกียรติคุณประกาศ ผู้เรียนรู้และทำความเข้าใจชีวิตได้อย่างชัดเจน ผ่านการศึกษาและปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดเป็นตัวอักษร ผ่านถ้อยวาจา ผ่านผลงานประพันธ์ได้เป็นอย่างดี

ส่งผลสะเทือนทางความคิดให้เกิดความรักและความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ที่แท้ได้อย่างกว้างขวาง

บทความก่อนหน้านี้บก.ตอบจดหมาย : ไม่เห็นด้วยห้ามเด็กซื้อสลากกินแบ่ง/เศรษฐกิจฝืดเคืองหนัก/ทุกข์ของชาวปากน้ำละงู
บทความถัดไปอริยะโลกที่6 : หลวงปู่หมื่น ผัคคุโณ วัดปัจจิมเชียงยืน สารคาม