ข่าวทะลุคน : สิ้นอดีตสสร.2540 คณิน บุญสุวรรณ

คณิน บุญสุวรรณ ประธานคณะทำงานติดตามการร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย ได้เสียชีวิตลงที่บ้านพัก เมื่อคืน วันที่ 1 ก.ค.

หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สิริอายุ 72 ปี

เกิดเมื่อ 15 ต.ค. 2489 ที่จ.ชลบุรี

ปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโททางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮุสตัน สหรัฐอเมริกา

เริ่มทำงานสังกัดสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ปี 2522 ตัดสินใจลงเล่นการเมือง เป็นส.ส.ชลบุรี สังกัดพรรคกิจสังคม

2528 เป็นส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์

ต.ค.2529 ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และลาออกเมื่อพ.ค.2531

เคยลงสมัครส.ส.บุรีรัมย์ ในนามพรรคสามัคคีธรรม แต่สอบตก

13 ก.ย.2535 เป็น ส.ส. ชลบุรี เขต 1 พรรคเอกภาพ

อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดชลบุรี (ส.ส.ร.ชลบุรี) ปี 2540

เคยเป็นหัวหน้าพรรคไทยมหารัฐ และลาออก 13 ก.ย.2544

เป็นประธานคณะทำงานติดตามการร่างรัฐธรรมนูญ พรรคเพื่อไทย และผู้วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 ในช่วงทำประชามติ

ป่วยมานานหลายเดือน ก่อนลาลับจากไป

บทความก่อนหน้านี้บ.ก.ตอบจดหมาย : ทุกข์ของผู้ใช้รถบีทีเอส/ประหารหรือไม่ประหาร/ยุทธศาสตร์ที่จะทำให้ชาติล้าหลัง
บทความถัดไปอริยะโลกที่6 : พระครูสิริปัญญาวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดเลย