ข่าวทะลุคน : สยาม ศิริมงคล ทำสถิติผู้ว่าฯอายุ44

มติครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยล็อตแรก 18 ตำแหน่ง

น่าสนใจเมื่อปรากฏชื่อ สยาม ศิริมงคล พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

แม้จะไม่ใช่จังหวัดใหญ่ แต่ถือว่าเติบโตอย่างรวดเร็ว

เพราะเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2560

มีอายุเพียง 44 ปี เป็นสถิติผวจ.ที่มีอายุน้อยที่สุด

เกิดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2517

สิงห์ดำ ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 61 วิทยาลัยการปกครอง, หลักสูตรนักปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 80 สำนักงาน ก.พ.

เติบโตในกระทรวงมหาดไทย ก.ย. 2554 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด

ต.ค. 2557 นั่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง

ต.ค. 2558 ขึ้นเป็นรองผู้ว่าฯสมุทรปราการ

ต.ค. 2560 ขยับขึ้นผู้ตรวจราชการกระทรวง ซี 10

ล่าสุด ขึ้นเป็น ผู้ว่าฯนครพนม

ถือเป็นดาวรุ่ง “สิงห์ดำ” ในกระทรวงมหาดไทย 

อายุราชการยาวถึงปี 2577

บทความก่อนหน้านี้ซีพี เปิดครัวเสริมพลังนักกีฬา เอเชี่ยนเกมส์ 2 เมือง จาการ์ตา ปาเลมบัง
บทความถัดไปไหว้ “พระพุทธชัยมงคล” เยี่ยมวัดชัยมงคล จ.แพร่