บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร นั่งปลัดกระทรวงพาณิชย์

บุณยฤทธิ์

บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร นั่งปลัดกระทรวงพาณิชย์

ข่าวทะลุคน

บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร – ครม.14 ส.ค. เห็นชอบแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์

ขยับจากอธิบดีกรมการค้าภายใน

นับเป็นปลัดกระทรวงชายในรอบหลายปี จากที่ก่อนหน้านี้ ข้าราชการหญิงสืบทอดติดต่อกันมา 5 คน

เกิด 7 ต.ค. 2504 ศิษย์สวนกุหลาบวิทยาลัย

สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น มิชิแกน สหรัฐอเมริกา

เส้นทางราชการกระทรวงพาณิชย์เริ่มจากเป็นเศรษฐกร 3-4 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

ก้าวหน้าต่อเนื่อง เคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี กรมส่งเสริมการส่งออกและผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เป็นรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

เป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน จากนั้นไปเป็นเอกอัครราชทูต (นักบริหารสูง) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ก่อนกลับมาเป็นอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แล้วคัมแบ๊กอธิบดีกรมการค้าภายใน

เส้นทางลูกหม้อล่าสุด

เตรียมนั่งปลัดกระทรวงพาณิชย์

อ่านต่อ:

บทความก่อนหน้านี้บิ๊กตู่ นำครม.สัญจร ชุมพร-ระนอง ต้อนรับจัดเต็ม ไม่แพ้เมืองเพชร-ฝั่งธนฯ
บทความถัดไป396 โรงพัก