ข่าวทะลุคน : กิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา

มติ ครม. แต่งตั้ง กิตติพันธ์ พานสุวรรณ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนา

ขยับจากรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

สําเร็จวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผ่านหลักสูตร Conservation of Historic Building and Living Monument โดย The SEAMEO Regional Centre for Archaeologyand Fine Arts หลักสูตร Conservation of Wooden Structure จัดโดย Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO หลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

เส้นทางราชการเริ่มจากเป็นนายช่างสำรวจ 2 กรมศิลปากรก่อนโอนไปเป็นวิศวกรโยธา 4 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กลับกรมศิลป์ เป็นวิศวกรโยธา 4-8 วช และวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษเป็นผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม และรองอธิบดีกรมศิลปากร

2560 ผู้ตรวจราชการ วธ. กระทั่ง 8 ส.ค. เป็นรองปลัด วธ.

รับรางวัลยอดเยี่ยมจากยูเนสโกจากงานการอนุรักษ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์และพรินทร์ปริยัติธรรมศาลา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (ผลงานร่วมการออกแบบบูรณะ)

ทั้งรับผิดชอบดูแลการอำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9

1 ต.ค.2561 เริ่มงานตำแหน่งใหม่ อธิบดีกรมการศาสนา

บทความก่อนหน้านี้ไขควงแทงโคนขาทะลุ! หนุ่มร้องโอดโอยแจ้งกู้ภัยพาส่งหมอช่วยเอาออก
บทความถัดไปอริยะโลกที่6 : หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ ศิษย์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม