ข่าวทะลุคน : จารุวรรณ เฮงตระกูล เลขาฯกฤษฎีกาคนใหม่

มาตามโผ เมื่อที่ประชุมครม.มีมติแต่งตั้ง น.ส.จารุวรรณ เฮงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

แทน นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 ก.ย.นี้

โดยจะต้องส่งรายชื่อให้สภานิติ บัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เป็นผู้รับรอง

เริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป

วัย 59 ปี นิติศาสตรบัณฑิต มหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์

Doctorat Droit Public University Robert Sehuman France

D.E.A. Droit Public University Robert Sehuman France

ลูกหม้อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)

เม.ย. 2558 ขยับขึ้นเป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาฯ กฤษฎีกา ในฐานะรองเลขาฯ อาวุโสอันดับ 1

โดยมีแคนดิเดต ได้แก่ วรรณชัย บุญบำรุง รองเลขาธิการกฤษฎีกา และ ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

เกษียณอายุราชการในปี 2562

บทความก่อนหน้านี้บก.ตอบจดหมาย : ความปลอดภัยของชาวศรีราชา/กรมชลฯชี้แจงฝายห้วยผึ้ง
บทความถัดไปทำอย่างไรให้ถูกลอตเตอรี่นับพันรางวัลใน 14 รายการทั่วโลก ?