ข่าวทะลุคน : สมศักดิ์ ห่มม่วง นั่งปธ.บอร์ดการท่าเรือฯ

สมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ควบเก้าอี้ ประธานคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอครม.มีมติแต่งตั้ง แทน นายสุรงค์ บูลกุล ที่ลาออก

มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.เป็นต้นไป

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับราชการครั้งแรกที่กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่ 17 ก.พ.2525 ถึง 1 ก.พ.2544 ตำแหน่งสุดท้ายคือ หัวหน้ากลุ่มแผนงานโครงการระดับ 8 

ย้ายไปสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี

อยู่ได้ 1 ปีถูกควบรวมกับกรมเจ้าท่า เนื่องจากมีการปฏิรูประบบราชการ 

เป็น ผอ.สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า

ผอ.สำนักภูมิภาคที่ 7 ดูแลในภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด จากนั้นดูแลสำนักเจ้าท่าที่ 2 ดูแลภาคกลาง

ปี 2556-2557 เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจด้านการขนส่งทางน้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระดับ 10

เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

พ.ย.2559 รองปลัดกระทรวงดูแลด้านการขนส่ง

ส.ค.2561 นั่งอธิบดีกรมเจ้าท่า 

สวมหมวกใบที่ 2 ในฐานะประธานบอร์ดการท่าเรือฯ

บทความก่อนหน้านี้ข่าวข้นคนเข้ม : เปิดหน้าเล่น ทักษิณ กับ 19 กันยายน 12 ปี ที่มี ยึดอำนาจ ถึง 2 หน ประเทศจนหรือรวย นั่นแหละลีลา พญาอินทรี แห่งทุ่งประชาธิปไตย
บทความถัดไปอริยะโลกที่6 : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(สา) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 9