สมศรี เผ่าสวัสดิ์นั่งนายกแพทยสภา : ข่าวทะลุคน

สมศรี เผ่าสวัสดิ์

สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นั่งนายกแพทยสภา

สมศรี เผ่าสวัสดิ์ – คะแนนเสียงจากแพทย์ทั่วประเทศ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ อุปนายกคนที่ 1 ได้รับเลือกเป็นนายกแพทยสภาคนใหม่

บทบาทสูงทั้งในสายวิชาแพทย์และสังคม

อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งเคยเป็นประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

เกิด 30 เม.. 2483

ศิษย์เก่าราชินี แพทยศาสตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรการแพทย์ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปริญญาเอกทางวิสัญญีวิทยา และประกาศนียบัตรโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก เยอรมนี และอนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยาจากแพทยสภา

อดีตหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตประธานสมาคมแพทยสมาคมภาคพื้นเอเชียและคาบสมุทร

กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเคยเป็นผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร

รองประธานสหพันธ์แพทยสมาคมภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก และประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ชีวิตครอบครัว สมรสกับ ศ.นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และอดีตนายกแพทยสภา

รับภาระงานพร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ วาระ 2562-2564

เพื่อทั้งแพทย์และประชาชน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้เปิดปฏิทินจีน 8 ก.พ.62 ‘วันรับเจ้าลงจากสวรรค์’ : ข่าวข้นคนเข้ม
บทความถัดไป‘จูน’คุย‘ไมค์’คนเดียว-รับพัฒนายาก สัมพันธ์ไม่ชัดเจน-เรื่องลูกไร้ปัญหา