ข่าวทะลุคน : ศิริดา บุรชาติ ผอ.สทศ.คนใหม่

ศิริดา บุรชาติ

ศิริดา บุรชาติ ผอ.สทศ.คนใหม่

ศิริดา บุรชาติ – อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) คนใหม่

ผ่านการคัดเลือกตามมติที่ประชุมบอร์ด สทศ.

ก่อนหน้านี้เคยถูกคัดค้านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหา

ทำหน้าที่แทน สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ.ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ

เกิดเมื่อ 28 เม.. 2512

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (คุรุทายาท) (เกียรตินิยม) วิทยาลัยครูนครราชสีมา ปี 2535

ปริญญาโท และปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2542 และ 2554

เคยดำรงตำแหน่งในสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ รองผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), อนุกรรมการบริหารงานบุคคล สทศ.

รองผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา, รองผอ.คลินิกเทคโน โลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา, หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ประธานศูนย์ตรวจอัตนัย (ประจำศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยขอนแก่น), ประธานศูนย์ตรวจอัตนัย (ประจำศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยศิลปากร)

รองประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, GAT/PAT วิชาสามัญ 7 วิชา, วิชาสามัญ 9 วิชา, V-NET (ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม)

ล่าสุด รับตำแหน่ง ผอ.สทศ.คนใหม่

บทความก่อนหน้านี้บ.ก.ตอบจดหมาย : คนตื่นตัวเลือกตั้งกันมาก/หัวอกลูกหนี้ธนาคาร/เช็กบริษัททัวร์ได้ทางไหน/ฝุ่นควันช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย
บทความถัดไปตร.หาดใหญ่ รวบ 2 หนุ่ม เครือข่าย ‘ป๋ามิกจัดให้’ สั่งยาบ้าส่งพัสดุบริษัทเอกชน