รุ่งเรือง พิทยศิริ ชิงลาออก‘ทษช.’ : ข่าวทะลุคน

รุ่งเรือง พิทยศิริ

รุ่งเรือง พิทยศิริ ชิงลาออก‘ทษช.’

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

รุ่งเรือง พิทยศิริ – อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีในรัฐบาลไทยรักไทย ยืนยันยื่นใบลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) โดยให้มีผลตั้งแต่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา

ยื่นต่อหัวหน้าพรรค ก่อนการประชุมกก.บห.ที่มีมติเสนอชื่อนายกฯ ของพรรค

ยื่นต่อกกต.อีกรอบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ

อ้างไม่ได้ชิงลาออกหลังเกิดเหตุการณ์ ดังกล่าว แต่ครอบครัวอยากให้ลาออกนานแล้ว เหตุลูกยังเล็ก

ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก Imperial College of Science Techonology and Medicine ประเทศอังกฤษ

ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านวิศวกรรมเครื่องกล (D.I.C.) Imperial College of Science, Techonology and Medicine อังกฤษ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด

ทำงานการเมืองในฐานะนักวิชาการ อาทิ อดีตที่ปรึกษา รองนายกฯ อดีตที่ปรึกษารมว.คลัง อดีตที่ปรึกษารมช.คมนาคม (ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ)

เคยทำหน้าที่รองประธานคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านเศรษฐกิจและพลังงาน

อดีตที่ปรึกษากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

อดีตกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

อดีตที่ปรึกษาสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)

อ้างขอพักงานการเมือง ให้เวลากับครอบครัว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ไปจริง! กรรมการบริหาร ไทยรักษาชาติ ยื่น กกต.ชิ่งลาออก จากพรรค
บทความก่อนหน้านี้บ.ก.ตอบจดหมาย : บทเรียนเหตุเผือกร้อน / ป้ายหาเสียงบดบังเกะกะ/ ชาวซอยพหลฯ 62 เดือดร้อน / 
บทความถัดไปข่าวเท็จ ข่าวลือ สถานการณ์ รัฐประหาร กับ การเลือกตั้ง : วิเคราะห์การเมือง