นรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานบอร์ด ธอส. : ข่าวทะลุคน

นรินทร์

นรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานบอร์ด ธอส.

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายนรินทร์ กัลยาณมิตร เป็นประธานคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (บอร์ด ธอส.)

แทนนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.เป็นต้นไป

อายุ 59 ปี ปริญญาตรี Political Science, Delhi University, สาธารณรัฐอินเดีย

ปริญญาโท Management and Human Relations, Abilene Christian University, TEXAS, สหรัฐอเมริกา

หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 50, ปปร.รุ่น 15, ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า

หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ รุ่นที่ 34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลูกหม้อกระทรวงการคลัง เคยดำรงตำแหน่ง สำคัญ อาทิ ปี 2550-2553 ผอ.สำนักตรวจสอบอากร กรมศุลกากร

2553 ขึ้น รองอธิบดีกรมศุลกากร

2554 เป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร กรมศุลกากร

2557 ย้ายมานั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ก่อนเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง

เป็นบอร์ดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บอร์ด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), กรรมการในคณะกรรมการสงเคราะห์ การทำสวนยาง

ประธานกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ต.ค. 2558 เป็นกรรมการ ธอส.

ล่าสุด นั่งประธานบอร์ด ธอส.เต็มตัว

ใต้ภาพ-21 มีค.tif
บทความก่อนหน้านี้สงสารจับใจ ตูบเฝ้าซากเพื่อนถูกรถชนตาย นานเป็นเดือน
บทความถัดไปส.บอลจีน แบนยาว ฟู หมิง เปาดังแดนมังกร เป่าจุดโทษมั่ว ศึกไชนีส ซุปเปอร์ลีก